Piątek, 19 lipca 2024

Zwalczanie nierówności poprzez politykę przeciwdziałania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania

Wnioski o dotacje

Jednym z centralnych problemów podatkowych jest problem rozróżnienia pomiędzy legalnym planowaniem podatkowym a uchylaniem się od opodatkowania. Przedsiębiorcy, jak również właściciele firm...

16 października 2022

Od programu Horyzont 2020 do programu Horyzont Europa

Wnioski o dotacje

Europejskie Programy Ramowe Badań i Rozwoju Technologicznego, znane najczęściej jako Programy Ramowe, są narzędziami finansowania stworzonymi przez Unię Europejską, mającymi na celu...

14 października 2022

Czy jesteś odpowiednią osobą do założenia własnego biznesu?

Wnioski o dotacje

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może wydawać się ekscytującą perspektywą, zwłaszcza jeśli obecnie jesteś bezrobotny lub masz pracę, której nie lubisz. Jednak zanim...

7 października 2022

Loga, nazwy i lokalizacja

Wnioski o dotacje

Chociaż zawsze należy dążyć do tego, aby firma była znana ze swojej reputacji, zawsze będzie można przyciągnąć nowych klientów zarówno poprzez budowanie marki, jak i lokalizację...

1 października 2022

Nowe szerokie tematy misji programu "Horyzont Europa

Wnioski o dotacje

Horizon Europe, nadchodzący program Unii Europejskiej, jest w centrum uwagi od kilku miesięcy. Po ogłoszeniu programu podjęto wiele dyskusji, które koncentrowały się na określeniu "misji"...

4 września 2022

Platforma Uczenia się przez całe życie Prezentacja w Edukacji Interesariusze

Wnioski o dotacje

Edukacja, innowacje i badania naukowe są kluczowymi wymiarami rozwoju dla UE, a uczenie się przez całe życie jest wysoce priorytetową koncepcją osiągnięcia zrównoważonego i integracyjnego...

1 września 2022

Usługi oceny projektów

Wnioski o dotacje

Od początku do końca realizacja projektu unijnego wymaga ścisłej uwagi. Każde działanie musi być wykonane w odpowiedniej kolejności i z doskonałym skutkiem. Zawsze istnieje wiele zmiennych...

26 sierpnia 2022

Oszczędzaj środowisko. Zostań zielonym przedsiębiorcą

Wnioski o dotacje

Jako koncepcja, Zielona Przedsiębiorczość istnieje już od ponad 30 lat. Ludzie na całym świecie opowiadali wszystkim o tym, jak ważne jest tworzenie firm z ekologicznym sumieniem. Firmy i...

24 sierpnia 2022

YUPAD: Młodzieżowe Budżety Partycypacyjne wzmacniające pozycję młodych ludzi przy użyciu Big Data

Wnioski o dotacje

Zainteresowanie młodzieży polityką wykazuje w Europie tendencję wzrostową. Jednak zmiana ta jest bardziej związana z namacalnymi celami godnego życia niż z priorytetami UE dotyczącymi zasad...

21 sierpnia 2022

Monitorowanie integracji społecznej w Europie

Wnioski o dotacje

Cel "Europa 2020" dotyczący włączenia społecznego, który został przyjęty w 2010 roku i miał na celu wydobycie z ubóstwa ponad 20 milionów ludzi, niestety nie przyniósł jeszcze żadnych...

11 sierpnia 2022

Znaczenie rolnictwa dla gospodarki oraz specyficzne cechy rolnictwa śródziemnomorskiego

Wnioski o dotacje

W większości krajów gospodarka jest zależna od rolnictwa - w małym lub dużym stopniu. Rolnictwo ma duże znaczenie, począwszy od tworzenia miejsc pracy, a skończywszy na wkładzie w dochód...

5 sierpnia 2022

Wzmocnienie potencjału samozatrudnienia jako rozwiązanie w walce z bezrobociem

Wnioski o dotacje

Jeśli chodzi o bezrobocie, to grupą, którą zwykle wymienia się jako najbardziej dotkniętą, jest młodzież. Młodzi mężczyźni i kobiety w całej Europie codziennie zmagają się z...

29 lipca 2022

Projekt GEM:Metody Gamifikacji w Zarządzaniu Oświatą

Wnioski o dotacje

Gamifikacja w realnym świecie biznesu jest aktywnym interesariuszem, od kilku lat. Badania wykazały, że zdolność do poprawy umiejętności i kompetencji o dowolnym charakterze przychodzi...

8 lipca 2022

Aktywne starzenie się w Europie

Wnioski o dotacje

Pojęcie aktywnego starzenia się jest pojęciem wielowymiarowym , na które codziennie wpływa kilka różnych czynników. Aktywne starzenie się obejmuje całą funkcjonalność fizyczną, styl...

4 lipca 2022

Health Hub na Women Founders Forum w Sofii

Wnioski o dotacje

Pani Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, wraz z panią Marią Pournari, koordynatorką greckiego kandydata EDIH Health Hub Europejskie kobiety mogą...

29 czerwca 2022

Czym jest ekonomia społeczna i solidarna?

Wnioski o dotacje

Termin " gospodarka " ma wiele różnych zastosowań. Jednak wszystkie te zastosowania skupiają się wokół jednego punktu. Gospodarka jest dziedziną społeczną, która kładzie nacisk na...

25 czerwca 2022

Internetowa platforma SWIRL dla edukacji VET

Wnioski o dotacje

W ramach projektu SWIRL Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z partnerami projektu ma przyjemność zaprezentować Państwu Platformę Internetową SWIRL, służącą poszerzaniu...

22 czerwca 2022

Włączenie osób starszych do społeczeństwa

Wnioski o dotacje

Jednym z głównych czynników warunkujących długie życie jest zdrowy styl życia. I tak, to prawda, że bycie zdrowym jest ważne. Ale według badań posiadanie aktywnego hobby, które pomoże Ci...

21 czerwca 2022

Produkcja tradycyjnych serów. Ser Feta!

Wnioski o dotacje

Ser Feta jest uważany za jeden z najbardziej znanych serów na całym świecie. Jest to tradycyjny grecki ser , który nadaje dodatkowy smak wszelkim rodzajom potraw, a w połączeniu z winem...

16 czerwca 2022

Opowiadanie o integracji społecznej przez migrantów w drugim pokoleniu

Wnioski o dotacje

Jeśli chodzi o integrację społeczną i aktywne obywatelstwo, często można wyrazić wiele opinii zarówno na temat ich znaczenia, jak i trudności, z jakimi mogą się spotkać zarówno migranci...

31 maja 2022

Rozwijaj swoje surowe i zrównoważone przedsiębiorstwo produkcji ekologicznej

Wnioski o dotacje

W ostatnim czasie coraz więcej osób skłania się ku kulturze produkcji ekologicznej. Ludzie są bardziej zainteresowani pochodzeniem i produkcją produktów, których używają w życiu codziennym...

9 maja 2022

Umiejętności i rozwój zawodowy doradców zawodowych - analiza porównawcza

Wnioski o dotacje

Modernizacja edukacji oraz podniesienie poziomu profesjonalizmu są jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W związku z tym powstał projekt Prometheus. Jego celem jest motywowanie do uczenia się...

8 maja 2022

Internet Energii: Tworzenie systemów "SMART".

Wnioski o dotacje

W ciągu ostatnich kilku lat społeczności coraz bardziej poddają się cyfryzacji technologii oraz Internetowi Energii. W rezultacie zużycie energii stale rośnie, a według szacunków...

29 kwietnia 2022

Zwalczanie dyskryminacji i zapobieganie ROMA w edukacji - strategie, metodologie i narzędzia

Wnioski o dotacje

Zwalczanie dyskryminacji i uprzedzeń wobec osób ROMA oraz ich włączanie w proces edukacji i zatrudnienia jest jednym z najważniejszych celów strategicznych UE. Aby osiągnąć ten cel...

24 kwietnia 2022

Umiejętności cyfrowe, które pozwolą osiągnąć sukces

Wnioski o dotacje

W środę26 kwietnia partnerzy projektu Erasmus+ "Pathways for Employ" odbyli drugie spotkanie międzynarodowe. Partnerzy z Hiszpanii, Łotwy, Irlandii i Belgii przybyli do Larisy, gdzie zostali...

9 kwietnia 2022

Stworzenie platformy z grami i otwartego kursu z zakresu przedsiębiorczości społecznej

Wnioski o dotacje

Spośród 30,6 mln osób, które prowadziły działalność gospodarczą na własny rachunek w UE w 2013 r., tylko 9,6 mln stanowiły kobiety, a 774 tys. to młodzież. Z danych Eurostatu i GEM...

6 kwietnia 2022

Szkolenie na temat mediów społecznościowych Seminarium na temat bezpiecznego korzystania z nich

Wnioski o dotacje

Rola mediów społecznościowych i sposób ich wykorzystania są obecnie niezwykle istotne, nie tylko dla naszego osobistego użytku, ale także dla naszej perspektywy zawodowej. Dlatego też...

31 marca 2022

Nowy program na rzecz umiejętności w Europie: Jakie są najważniejsze wyzwania?

Wnioski o dotacje

Dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy jest mało istotnym motywem przy wyborze pracy przez pracowników, natomiast mobilność zawodowa sprzyja osobom o najwyższych kwalifikacjach. Braki...

24 marca 2022

Najważniejsze wskazówki dotyczące pracy zdalnej dla firm

Wnioski o dotacje

Aby uchronić planetę przed obecną epidemią koronawirusa, firmy na całym świecie postanowiły wprowadzić politykę pracy zdalnej dla swoich pracowników. Jest to sposób na zapewnienie firmie...

5 marca 2022

7 Argumenty - Jak firmy mogą zyskać na programach szkoleniowych?

Wnioski o dotacje

Jednym z zadań działu kadr jest dbanie o stały rozwój pracowników firmy oraz o to, by ich wiedza i umiejętności były konkurencyjne. Im bardziej profesjonalni i wydajni są pracownicy, tym...

5 marca 2022

Konsultacje społeczne w ramach Inicjatywy "Start-up

Wnioski o dotacje

Cel konsultacji Celem niniejszych konsultacji społecznych jest uzyskanie bezpośrednich informacji zwrotnych od wszystkich zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorców i społeczności...

3 marca 2022

Za czy przeciw szkoleniom w zakładzie pracy?

Wnioski o dotacje

W warunkach silnej konkurencji, gdy ceny towarów i usług są mniej więcej takie same, jakość i profesjonalizm nabierają dużego znaczenia. Kwalifikacje personelu powinny odpowiadać wymaganiom...

27 lutego 2022

Jakie są uwarunkowania prawne i regulacyjne crowdfundingu?

Wnioski o dotacje

Szybki rozwój technologii informatycznych sprawił, że pojawiły się nowe, atrakcyjne możliwości finansowania. Jedną z nich jest crowdfunding. Jest to unikalna metoda zbierania pieniędzy na...

22 lutego 2022

BIC.AT: Biuro Karier

Wnioski o dotacje

BIC to strona internetowa, która zawiera informacje o ponad 1500 zawodach. Znajdują się tam szczegółowe profile zawodowe, informacje o sektorach oraz informacje o wymaganych kwalifikacjach dla...

19 lutego 2022

POIR 2.3.5 - pomoc dla przedsiębiorców w zakresie designu

Wnioski o dotacje

W ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizowany jest właśnie projekt dla przedsiębiorców zajmujących się produktami dla osób ze specjalnymi potrzebami...

11 sierpnia 2021

Aktualne dofinansowania: dotacje w ramach kredytu na innowacje technologiczne – POIR 2014 – 2020

Wnioski o dotacje

Od 1 czerwca 2020 mieliśmy nabór prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny...

27 lipca 2021

Bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy

Wnioski o dotacje

Ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nabór ma wspierać utrzymywanie działalności przez średnie firmy, które przez pandemię Covid -19 są w trudnej sytuacji i...

1 lipca 2021