Wtorek, 17 maja 2022

Zwalczanie dyskryminacji i zapobieganie ROMA w edukacji - strategie, metodologie i narzędzia

Wnioski o dotacje

Zwalczanie dyskryminacji i uprzedzeń wobec osób ROMA oraz ich włączanie w proces edukacji i zatrudnienia jest jednym z najważniejszych celów strategicznych UE. Aby osiągnąć ten cel...

24 kwietnia 2022

Umiejętności cyfrowe, które pozwolą osiągnąć sukces

Wnioski o dotacje

W środę26 kwietnia partnerzy projektu Erasmus+ "Pathways for Employ" odbyli drugie spotkanie międzynarodowe. Partnerzy z Hiszpanii, Łotwy, Irlandii i Belgii przybyli do Larisy, gdzie zostali...

9 kwietnia 2022

Stworzenie platformy z grami i otwartego kursu z zakresu przedsiębiorczości społecznej

Wnioski o dotacje

Spośród 30,6 mln osób, które prowadziły działalność gospodarczą na własny rachunek w UE w 2013 r., tylko 9,6 mln stanowiły kobiety, a 774 tys. to młodzież. Z danych Eurostatu i GEM...

6 kwietnia 2022

Szkolenie na temat mediów społecznościowych Seminarium na temat bezpiecznego korzystania z nich

Wnioski o dotacje

Rola mediów społecznościowych i sposób ich wykorzystania są obecnie niezwykle istotne, nie tylko dla naszego osobistego użytku, ale także dla naszej perspektywy zawodowej. Dlatego też...

31 marca 2022

Nowy program na rzecz umiejętności w Europie: Jakie są najważniejsze wyzwania?

Wnioski o dotacje

Dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy jest mało istotnym motywem przy wyborze pracy przez pracowników, natomiast mobilność zawodowa sprzyja osobom o najwyższych kwalifikacjach. Braki...

24 marca 2022

Najważniejsze wskazówki dotyczące pracy zdalnej dla firm

Wnioski o dotacje

Aby uchronić planetę przed obecną epidemią koronawirusa, firmy na całym świecie postanowiły wprowadzić politykę pracy zdalnej dla swoich pracowników. Jest to sposób na zapewnienie firmie...

5 marca 2022

7 Argumenty - Jak firmy mogą zyskać na programach szkoleniowych?

Wnioski o dotacje

Jednym z zadań działu kadr jest dbanie o stały rozwój pracowników firmy oraz o to, by ich wiedza i umiejętności były konkurencyjne. Im bardziej profesjonalni i wydajni są pracownicy, tym...

5 marca 2022

Konsultacje społeczne w ramach Inicjatywy "Start-up

Wnioski o dotacje

Cel konsultacji Celem niniejszych konsultacji społecznych jest uzyskanie bezpośrednich informacji zwrotnych od wszystkich zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorców i społeczności...

3 marca 2022

Za czy przeciw szkoleniom w zakładzie pracy?

Wnioski o dotacje

W warunkach silnej konkurencji, gdy ceny towarów i usług są mniej więcej takie same, jakość i profesjonalizm nabierają dużego znaczenia. Kwalifikacje personelu powinny odpowiadać wymaganiom...

27 lutego 2022

Jakie są uwarunkowania prawne i regulacyjne crowdfundingu?

Wnioski o dotacje

Szybki rozwój technologii informatycznych sprawił, że pojawiły się nowe, atrakcyjne możliwości finansowania. Jedną z nich jest crowdfunding. Jest to unikalna metoda zbierania pieniędzy na...

22 lutego 2022

BIC.AT: Biuro Karier

Wnioski o dotacje

BIC to strona internetowa, która zawiera informacje o ponad 1500 zawodach. Znajdują się tam szczegółowe profile zawodowe, informacje o sektorach oraz informacje o wymaganych kwalifikacjach dla...

19 lutego 2022

POIR 2.3.5 - pomoc dla przedsiębiorców w zakresie designu

Wnioski o dotacje

W ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizowany jest właśnie projekt dla przedsiębiorców zajmujących się produktami dla osób ze specjalnymi potrzebami...

11 sierpnia 2021

Aktualne dofinansowania: dotacje w ramach kredytu na innowacje technologiczne – POIR 2014 – 2020

Wnioski o dotacje

Od 1 czerwca 2020 mieliśmy nabór prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny...

27 lipca 2021

Bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy

Wnioski o dotacje

Ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nabór ma wspierać utrzymywanie działalności przez średnie firmy, które przez pandemię Covid -19 są w trudnej sytuacji i...

1 lipca 2021