Niedziela, 24 września 2023

Umiejętności i rozwój zawodowy doradców zawodowych - analiza porównawcza

8 maja 2022

Modernizacja edukacji oraz podniesienie poziomu profesjonalizmu są jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W związku z tym powstał projekt Prometheus. Jego celem jest motywowanie do uczenia się i kształcenia dorosłych oraz zachęcanie do przekwalifikowywania się i podnoszenia kwalifikacji. Zostanie stworzone specjalne doradztwo zawodowe, aby pomóc specjalistom w pełni wykorzystać ich potencjał. Aby osiągnąć wyznaczone cele, autorzy projektu postanowili przeprowadzić analizę porównawczą poradnictwa zawodowego i rozwoju zawodowego w Europie.

Analiza porównawcza wykazała, że nie wszystkie kraje europejskie mają konkretne wytyczne i wymagania dotyczące umiejętności i rozwoju zawodowego. Greckie i brytyjskie badania stanu edukacji i rozwoju zawodowego wskazują na takie wyzwania, jak brak czasu i środków finansowych na poprawę jakości edukacji i rozwoju zawodowego oraz brak umiejętności i informacji na temat ciągłego rozwoju zawodowego. Nie wszystkie kraje (np. Włochy, Austria) zapewniają formalne kształcenie doradców zawodowych, dlatego też nie ma ustalonych wymagań dotyczących ich umiejętności i kwalifikacji. Co więcej, kraje te nie uznają tego zawodu jako takiego. Zadaniem Ministerstwa Edukacji w tych krajach jest stworzenie programu rozwoju doradców zawodowych i przygotowanie listy umiejętności, które powinni posiadać.

Bułgaria, UL i Grecja mają specjalne instytucje, które są odpowiedzialne za rozwój doradców zawodowych (np. The Global Career Development Facilitator, UK Register of Career Development Professionals, EOPPEP). Ponadto, formalne kształcenie doradców zawodowych odbywa się na uniwersytetach. W tych krajach, w których zawód ten jest oficjalnie uznawany, jego przedstawiciele uczestniczą w targach i imprezach branżowych, prowadzą różne prezentacje, udzielają porad osobom poszukującym pracy lub chcącym podnieść swoje kwalifikacje, organizują szkolenia i seminaria, prowadzą badania i realizują krajowe i europejskie projekty w swojej dziedzinie działalności.

Jeśli chodzi o umiejętności, doradcy zawodowi powinni posiadać doskonałe umiejętności edukacyjne i mentorskie, umiejętność zarządzania ludźmi, dogłębną znajomość swojego obszaru działania, zdolność do ciągłego uczenia się, rozwijania i zwiększania swojej wiedzy i umiejętności. Ponieważ nie wszyscy pracują dla firm lub organizacji publicznych, niektórzy z nich powinni posiadać także umiejętności przedsiębiorcze, aby móc znaleźć inwestorów i prowadzić z nimi negocjacje.

Celem programu Prometheus jest zorganizowanie właściwej pracy doradców zawodowych w całej Europie. Powinni oni być w stanie pomóc w rozwoju kariery zawodowej, trendach na rynku pracy, rozwoju umiejętności zawodowych, przekwalifikowaniu itp. Doradcy zawodowi powinni współpracować z centrami karier, organizacjami pozarządowymi, uniwersytetami, urzędami pracy itp. w celu ułatwienia dostępu do informacji dotyczących rozwoju zawodowego i zatrudnienia.