Wtorek, 28 maja 2024

POIR 2.3.5 - pomoc dla przedsiębiorców w zakresie designu

11 sierpnia 2021

W ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizowany jest właśnie projekt dla przedsiębiorców zajmujących się produktami dla osób ze specjalnymi potrzebami. Projekt pozwala na uzyskanie dofinansowania w zakresie tworzenia designu nowego produktu lub ulepszenia już istniejącego, a następnie wprowadzenia go na rynek.

Opracowany lub ulepszony w ten sposób produkt musi być skierowany do osób, które z racji niepełnosprawności fizycznej lub innych przyczyn posiadają specjalne potrzeby. Lista obejmuje osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności fizycznej, niezdolne do samodzielnego poruszania się; osoby głuche, niewidome oraz cierpiące na różne stopnie uszkodzenia słuchu lub wzroku; osoby z niepełnosprawnością intelektualną; osoby w podeszłym wieku; kobiety w ciąży; osoby opiekujące się małymi dziećmi; osoby z zaburzeniami mowy, mające problem z komunikowaniem się, oraz osoby o niestandardowym wzroście.Finansowanie w wysokości do 85% kosztów można otrzymać na usługi doradcze związane z opracowaniem nowego produktu lub znaczne zmodyfikowanie i ulepszenie już istniejącego.

Do takich usług należy:

- Przeprowadzenie dokładnego procesu projektowego wraz ze wszystkimi etapami, którego ostatecznym celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu. Pierwszym krokiem powinno być przeprowadzenie audytu w danym przedsiębiorstwie, aby ocenić potencjał zaproponowanego przez nie projektu. Następnie określa się konkretne cele związane z projektem i strategię ich realizacji. Kolejnym krokiem jest stworzenie prototypu nowego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów przed wprowadzeniem go na rynek.

- Korzystanie z doraźnego doradztwa w zakresie projektowania, ulepszania i wprowadzania produktu na rynek. Może to być doradztwo związane z kwestiami podatkowymi lub prawnymi, jak również z marketingiem i reklamą.

Jakie koszty kwalifikują się do programu?

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na szereg wydatków związanych z inwestycją. Dofinansowanie obejmuje między innymi nabycie środków trwałych, oprócz gruntów lub nieruchomości. Dofinansowanie obejmuje nabycie środków nietrwałych, takich jak technologie, licencje i prawa własności intelektualnej.

euro

Warunkiem jest to, aby wyżej wymienione środki zostały nabyte u osób trzecich, w podmiotach które w żaden sposób nie są powiązane z biorącym udział w projekcie przedsiębiorstwem. Środki mają być wykorzystywane do realizacji przedstawionego w konkursie projektu minimum przez 3 lata od jego zakończenia.Na zrealizowanie projektu przysługuje przedsiębiorcy czas maksymalnie 36 miesięcy.

O czym trzeba wiedzieć

Produktem zaproponowanym w projekcie może być oprogramowanie, ale jedynie w przypadku kiedy stanowi ono część produktu dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Oprogramowanie będące samodzielnym produktem nie kwalifikuje się do konkursu.Jeśli dofinansowanie obejmuje usługi doradcze związane z projektowaniem produktu, skład zespołu doradczego musi być dokładnie określony. W procesie powinna uczestniczyć przynajmniej jedna osoba posiadająca stosowne do wykonywanych usług wykształcenie. Przedsiębiorca zgłaszający chęć udziału w konkursie na własny koszt musi najpierw przeprowadzić pierwszy etap działań, czyli zewnętrzną diagnozę i ocenę potencjału projektu. Musi to zostać wykonane jeszcze przed samym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wniosek o udział w konkursie można złożyć elektronicznie.

Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje się specjalny Generator Wniosków. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu 80 dni od momentu zamknięcia naboru wniosków.