Czwartek, 6 października 2022

Wiadomości

 • “Bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy
 • “Szybka ścieżka, 1.1.1 POIR
 • “Krajowy Plan Odbudowy
 • “POIR 2.3.5. Design dla Przedsiębiorców – Dostępność Plus
 • Wnioski o dotacje

  Image

  Nowe szerokie tematy misji programu "Horyzont Europa

  Horizon Europe, nadchodzący program Unii Europejskiej, jest w centrum uwagi od kilku miesięcy. Po ogłoszeniu programu podjęto wiele dyskusji, które koncentrowały się na określeniu "misji"...

  4 września 2022

  Image

  Platforma Uczenia się przez całe życie Prezentacja w Edukacji Interesariusze

  Edukacja, innowacje i badania naukowe są kluczowymi wymiarami rozwoju dla UE, a uczenie się przez całe życie jest wysoce priorytetową koncepcją osiągnięcia zrównoważonego i integracyjnego...

  1 września 2022

  Najczęściej oglądane

  Sprawdź teraz

  Image

  Dotacje dla firm w ramach POIR - skorzystaj, nim będzie za późno

  Przedsiębiorcy zainteresowani wzięciem udziału w unijnym projekcie Poddziałnie 1.1.1 - Badania przemysłowe i rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - muszą pamiętać, że 22.03.2021 r...

  17 sierpnia 2021

  Image

  Dostępność Plus 2020 - program dofinansowania dla przedsiębiorców

  W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest obecnie realizowany projekt Design dla przedsiębiorców. Konkurs przewiduje wsparcie dla firm które chcą opracować nowy produkt lub...

  25 sierpnia 2021

  Blog