Wtorek, 28 maja 2024

Zwalczanie nierówności poprzez politykę przeciwdziałania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania

16 października 2022

Jednym z centralnych problemów podatkowych jest problem rozróżnienia pomiędzy legalnym planowaniem podatkowym a uchylaniem się od opodatkowania. Przedsiębiorcy, jak również właściciele firm, wszelkimi sposobami chcą znaleźć legalne sposoby na obniżenie podatków i utratę mniejszej ilości pieniędzy, niektórzy z nich podejmują nawet działania nielegalne. Niestety nie ma definicji cienkiej granicy pomiędzy dozwoloną optymalizacją podatkową a nielegalnym unikaniem opodatkowania. Skomplikowane prawo podatkowe w połączeniu ze zmieniającymi się realiami zarządzania przedsiębiorstwem prowadzi do sytuacji, w której wszyscy przedsiębiorcy starają się znaleźć możliwości, aby nie płacić całego procentu podatku.

Środki międzynarodowe

Pompowanie budżetu państwa zależy od podatków płaconych przez przedsiębiorców, dlatego problemy oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków nabierają kluczowego znaczenia. Dlatego szefowie największych państw zebrali się i rozpoczęli walkę z off-shorami i popularnymi metodami unikania podatków w międzynarodowym biznesie. Ich zestaw narzędzi składa się z następujących dokumentów:

 1. Ustawa o kontrolowanych spółkach międzynarodowych.
 2. Ustawa o cenach transferowych.
 3. Wymóg publicznego dostępu do danych o właścicielach beneficjentów.
 4. Współpraca międzynarodowa mająca na celu wprowadzenie standardów walki z rozmyciem podstawy opodatkowania i unikaniem opodatkowania (np. plan BEPS, OECD).
 5. Umowy i konwencje dotyczące wymiany danych podatkowych między państwami.
 6. Krok po kroku eliminacja pojęcia "tajemnicy bankowej".
 7. Stworzenie listy stref off-shore i stosowane wobec nich sankcje dyskryminacyjne.
 8. Tworzenie negatywnego wizerunku stref off-shore. Traktowanie ich jako tych, którzy wspierają terroryzm i oszustwa.

GAAR

General Anti-Avoidance Rules (GAAR) stają się coraz bardziej popularnym narzędziem przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to ogólna koncepcja sankcji wobec tych, którzy nie chcą płacić podatków. GAAR dają organom podatkowym narzędzia do walki z nielegalnymi schematami minimalizacji podatków. Pierwsze próby wdrożenia GAAR pojawiły się na początkuXX wieku. Najpierw podjęto je w Australii (w 1915 r.), a następnie w Holandii, Francji, Niemczech, Kanadzie itd.

Głównymi charakterystycznymi elementami GAAR są:

 1. Usystematyzowanie norm prawnych i wiodących przypadków, które definiują pojęcia "unikania opodatkowania" i "nadużywania przepisów podatkowych'.
 2. Wdrożenie prawnych mechanizmów weryfikacji treści schematów biznesowych.
 3. Opisanie cech umów i transakcji, które formalnie nie są sprzeczne z prawem, a których efektem ubocznym są bezpodstawne ulgi podatkowe.
 4. Stworzenie sankcji prawnych za korzystanie ze schematów prowadzących do uchylania się od opodatkowania.

Zasady implementacji GAAR mogą być wskazane w podstawach prawnych danego kraju, jak również w umowach międzynarodowych dotyczących regulacji podatkowych.