Piątek, 14 czerwca 2024

Jakie są uwarunkowania prawne i regulacyjne crowdfundingu?

22 lutego 2022

Szybki rozwój technologii informatycznych sprawił, że pojawiły się nowe, atrakcyjne możliwości finansowania. Jedną z nich jest crowdfunding. Jest to unikalna metoda zbierania pieniędzy na różne projekty za pomocą technologii internetowych. Obecnie najczęściej dyskutowanym tematem w USA jest oczekiwane zniesienie ograniczeń w pozyskiwaniu inwestycji dla początkujących firm z pomocą inwestorów nieuprawnionych i nielicencjonowanych. Uważa się, że crowdfunding zapewnia sukces małym firmom, ponieważ inwestorzy mogą stać się udziałowcami przyszłego przedsięwzięcia.

Historia regulacji crowdfundingu w USA rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy prezydent B. Obama podpisał ustawę JOBS Act. Celem tego dokumentu było stworzenie dodatkowych miejsc pracy i stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez poprawę dostępu do publicznych rynków kapitałowych dla nowych firm. Ustawa motywowała do stworzenia uproszczonego systemu przyciągania inwestycji dla firm rozpoczynających działalność bez konieczności przeprowadzania IPO. Pozwoliła także na przyciągnięcie do 1 mln dolarów online z pomocą maksymalnie 2 mln inwestorów. Jeden inwestor może przekazać maksymalnie 10 000 dolarów.

W Europie tylko Włochy, Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania przyjęły wszystkie niezbędne akty prawne dotyczące crowdfundingu. Crowdfunding jest dostępny dla wszystkich firm europejskich, bez względu na kraj, w którym działają, pod warunkiem, że ich głównym miejscem prowadzenia działalności są Włochy. Platformy crowdfundingowe muszą być zarejestrowane w CONSOB i spełniać określone wymagania. Inwestycje dokonywane za pośrednictwem platformy crowdfundingowej muszą być realizowane za pośrednictwem oficjalnie zarejestrowanego brokera-dealera, który spełnia przepisy mające na celu zapobieganie zjawisku white-washing oraz wytyczne Europejskiego Rynku Finansowego (MiFID). Portfel inwestycyjny użytkownika musi odzwierciedlać jego zdolność do podejmowania ryzykownych inwestycji. Wyjątkiem jest niewielka kwota inwestycji (do 500 euro jako inwestycja jednorazowa lub 1000 euro rocznie). Nie ma ograniczeń dla inwestorów branżowych. Ich interesy są chronione przez prawo do wycofania pieniędzy i wspólnego obrotu akcjami w przypadku, gdy główny udziałowiec zdecyduje się sprzedać firmę.

Zgodnie z wytycznymi MiFID, co najmniej 5% wszystkich inwestycji musi być dokonywane przez inwestorów profesjonalnych. Dotyczy to banków, firm inwestycyjnych, organizacji finansowych, brokerów-dealerów i organizacji publicznych. Limit dla operacji inwestycyjnych wynosi 5 mln euro rocznie. Crowdfunding we Włoszech nie koncentruje się więc na małych firmach, ale na innowacjach i technologiach. Platformy crowdfundingowe świadczą więc usługi dla wszystkich europejskich startupów innowacyjnych, bez względu na narodowość ich właścicieli. W rezultacie proces finansowania staje się bardziej przejrzysty i kontrolowany.