Piątek, 14 czerwca 2024

Włączenie osób starszych do społeczeństwa

21 czerwca 2022

Jednym z głównych czynników warunkujących długie życie jest zdrowy styl życia. I tak, to prawda, że bycie zdrowym jest ważne. Ale według badań posiadanie aktywnego hobby, które pomoże Ci pozostać aktywnym społecznie, wydaje się być równie ważne. Aktywność umysłowa i społeczna jest koniecznością i musi być połączona z aktywnością fizyczną, aby móc stworzyć silne podstawy do tego, by osoby starsze mogły stać się aktywnymi członkami społeczeństwa,

Od pewnego momentu można założyć, że osoby starsze czują się samotne i bezproduktywne. Nie są tak aktywni dla społeczeństwa, jak by chcieli. I to samo wystarczy, aby spowodować kłopoty dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Poprzez zaangażowanie się w aktywne hobby , które promuje aktywność fizyczną, umysłową i społeczną, wyniki będą niesamowite. W końcu hobby, sieć społeczna i zajęcia rekreacyjne są wystarczającymi czynnikami, aby pomóc starszym ludziom uniknąć izolacji i oczywiście żyć o wiele dłużej.

Ale jakie rodzaje aktywności są najlepsze dla starszych ludzi, aby pomóc im uzyskać fizyczną i psychiczną wiedzę, a jednocześnie zaangażować się społecznie? Faktem jest, że istnieje wiele opcji, ale nie wszystkie z nich są odpowiednie dla każdego. Oto lista najpopularniejszej opcji aktywnego hobby dla osób starszych.

  • Opieka nad zwierzęciem domowym

Nie ma nic, co może dać więcej komfortu każdemu, że kochający zwierzak. Jest naukowo udowodnione, że zwierzęta domowe wytwarzają reakcję chemiczną w mózgu, która może rzeczywiście pomóc ludziom zrzucić ich poziom lęku. Starszy biorąc opiekę nad zwierzęciem ma znacznie lepsze zdrowie psychiczne niż jeden, który nie. Opieka nad zwierzęciem wymaga ćwiczeń fizycznych i może prowadzić do wielu spotkań towarzyskich.

  • Twórcze podejście do sztuki/rzemiosła

Co jest lepszym sposobem, aby stymulować swój mózg, niż rzeczywiście zaangażować się w trochę Art Therapy? Jest to szczególnie przyjemna rzecz do zrobienia. Rozwija fizyczną i umysłową wiedzę i, w zależności od sztuki lub rzemiosła, niewiele do wielu towarzyskich. Prawdziwie wspaniałe hobby dla każdego, a najbardziej dla osób starszych.

  • Ćwiczenia fizyczne: Taniec

Najlepszym sposobem na uzyskanie ćwiczeń fizycznych poprzez hobby jest po prostu uczynienie ćwiczeń fizycznych swoim hobby. I jeszcze jedno, wybierając ćwiczenie fizyczne, które wymaga koncentracji, będziesz ćwiczyć również swój mózg. Teraz pozostaje tylko interakcja społeczna podczas tego konkretnego hobby. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, jest jedno szczególne ćwiczenie fizyczne, które przychodzi na myśl i które może być idealne dla każdego starszego człowieka - taniec. Jest zabawny, łatwy, bardzo podnoszący na duchu i wszyscy go kochają. Idealnym miejscem do spotkań towarzyskich i ćwiczeń jest parkiet.

  • Wolontariat

Nie ma nic, co może zbliżyć się do społeczności niż rzeczywisty wolontariat. Wolontariat może być jedną z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy, jakie człowiek może zrobić. Poświęcenie swojego czasu na pomoc innym bez ukrytych motywów może być bardzo satysfakcjonujące. A w przypadku osób starszych, może to być niesamowity sposób na utrzymanie zaangażowania w społeczeństwie, socjalizacji każdego dnia, poprawia ich zdrowie psychiczne i, w zależności od wolontariatu, uzyskać ćwiczenia fizyczne.

Te cztery hobby są najbardziej popularnymi wyborami wśród osób starszych. Mogą one pomóc im pozostać aktywnymi fizycznie i psychicznie, a jednocześnie utrzymać bogatą sieć społeczną, która utrzyma ich aktywność społeczną. Długowieczność będzie naturalnym wynikiem po tym. Pomóż starszym bliskim Ci osobom stać się aktywnymi członkami dla społeczeństwa i siebie samych, ale angażując ich w te niesamowite działania.

Unia Europejska wierzy w zaangażowanie osób starszych w życie społeczne. Poprzez wdrażanie dużych projektów unijnych, takich jak na przykład projekt Colabor-Active, organizacje europejskie dążą do stworzenia idealnego środowiska, w którym starsi ludzie będą mogli czuć się komfortowo i zaczną stawać się aktywnymi członkami społeczeństwa, ale przede wszystkim sobą!