Niedziela, 24 września 2023

Umiejętności cyfrowe, które pozwolą osiągnąć sukces

9 kwietnia 2022

W środę26 kwietnia partnerzy projektu Erasmus+ "Pathways for Employ" odbyli drugie spotkanie międzynarodowe. Partnerzy z Hiszpanii, Łotwy, Irlandii i Belgii przybyli do Larisy, gdzie zostali powitani przez członków Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości. Umiejętności cyfrowe są głównym tematem projektu!

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia wyników badań, które każdy z partnerów przeprowadził na temat identyfikacji i uznawania kompetencji cyfrowych w oparciu o ramy DIGCOMP jako punkt odniesienia, które uwzględniają kompetencje cyfrowe obywateli wymagane od każdej osoby, która chce być przedsiębiorcą lub pracować praktycznie, niezależnie od dziedziny działalności w obu przypadkach.

W trakcie spotkania przeprowadzono wielogodzinne warsztaty, podczas których zbadano i przeanalizowano umiejętności cyfrowe obu profili.

Niektóre z głównych i podstawowych umiejętności cyfrowych, które wynikają z badań, a które osoba musi posiadać, aby zostać przedsiębiorcą lub pracować wirtualnie, podkreślono poniżej:

  • Interakcja i komunikacja za pomocą technologii cyfrowych
  • Dzielenie się danymi i treściami umiejętności cyfrowych za pośrednictwem technologii
  • Rozwiązywanie problemów technicznych i ochrona tożsamości cyfrowej
  • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz innowacyjnych procesów i metod cyfrowych
  • Planowanie i opracowywanie jasnych wytycznych w celu zrozumienia systemu komputerowego
  • Rozpoznawanie i rozumienie praw autorskich i licencji dotyczących danych i informacji rozpowszechnianych cyfrowo
  • Środki bezpieczeństwa i ochrona prywatności
  • Właściwe wykorzystanie narzędzi technologicznych do odzyskiwania, oceny, przechowywania, produkcji, prezentacji i wymiany informacji
  • Tworzenie wiedzy cyfrowej i ulepszanie treści cyfrowych
  • Uczestnictwo i tworzenie sieci za pośrednictwem Internetu

Ostatecznym celem projektu jest stworzenie platformy internetowej jako narzędzia oceny internetowej, które pozwoli użytkownikom na ocenę ich umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnych z ramami DIGCOMP, które będą mogły być przyjęte na poziomie europejskim przez grupy docelowe i zainteresowane strony.

Kolejne spotkanie zaplanowano na jesień 2017 r. w Irlandii, gdzie omówione zostaną procedury dotyczące ostatecznej formy i struktury platformy przed jej uruchomieniem.