Piątek, 19 lipca 2024

Internet Energii: Tworzenie systemów "SMART".

29 kwietnia 2022

W ciągu ostatnich kilku lat społeczności coraz bardziej poddają się cyfryzacji technologii oraz Internetowi Energii. W rezultacie zużycie energii stale rośnie, a według szacunków amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej do 2040 roku osiągnie poziom 56%. Mimo że kraje zaczynają inwestować w "zielone" i alternatywne źródła energii, nadal pozostaje wiele działań, które należy podjąć. Sposób przesyłania i dystrybucji energii często obejmuje nieodpowiednie i przeciążone środki i infrastrukturę. Dlatego konieczne jest zastosowanie się do nowych paradygmatów, aby osiągnąć nie tylko optymalną wydajność, ale także przyjazne dla środowiska podejście do kwestii marnotrawstwa energii.

Internet of Energy (IoE) jest transformacją Internetu Rzeczy (IoT), innowacyjnej technologii, która już zaczęła zdobywać popularność w sektorze przemysłowym krajów europejskich. Tworzy ona "inteligentne" systemy dzięki wzajemnym połączeniom urządzeń i interoperacyjności. Mówiąc dokładniej, IoE wykorzystuje "inteligentne" czujniki, które oceniają charakterystykę energetyczną w czasie rzeczywistym oraz dostarczają analiz i danych. Czujniki i urządzenia funkcjonują w połączeniu, dzięki czemu otrzymują i wysyłają informacje, tworząc w ten sposób kompletne i zaktualizowane systemy.

Projekt "IoE-EQ: Internet Energii - Edukacja i Kwalifikacje" dotyczy tego trendu technologicznego. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w Neapolu we Włoszech w dniach 19 i 20 października. Partnerem wiodącym jest Insituto Motori z Krajowej Rady ds. Badań Naukowych Włoch, w którego siedzibie odbyło się spotkanie. Poza Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) partnerzy uczestniczący w projekcie pochodzą z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Niemiec i Portugalii.

Projekt zostanie zakończony w 2020 r., a jego celem jest zwiększenie transferu technologii IoE na poziomie europejskim oraz dostarczenie odpowiedniej wiedzy specjalistom, tak aby byli oni w stanie wdrażać tę technologię i zarządzać nią. Dokładniej mówiąc, projekt określi wymagany profil i kwalifikacje specjalistów, którzy potencjalnie zajmą się technologiami IoE, oraz zapewni szkolenia i edukację w celu zmaksymalizowania ich potencjału i umiejętności. W międzyczasie MŚP i przedsiębiorstwa w ogóle dowiedzą się o IoE i będą w stanie ją wdrożyć, aby osiągnąć większą konkurencyjność i zwiększyć swoje korzyści finansowe.