Piątek, 19 lipca 2024

Szybka ścieżka, 1.1.1 POIR

6 lipca 2021

Dotacje unijne jakie znajdziemy w ramach działania POIR 1.1.1. to rozwiązanie, które ma formę bezzwrotnego wsparcia dla firm.

Nie jest to tak naprawdę pożyczka, ale będzie to zwrot znacznej części wydatków jakie będzie firma ponosiła w związku z prowadzonymi pracami badawczo – rozwojowymi.

Celem tego dofinansowania w ramach programu POIR 1.1.1 jest doprowadzenie do tego, że przedsiębiorcy będą wdrażać innowacyjne rozwiązania w ramach prowadzonej działalności.

W całej perspektywie finansowej na latach 2014 -2020 dostaliśmy na to działanie w sumie blisko 1,9 mln euro.

Firmy, które uzyskały takie dofinansowanie mogą obecnie konkurować z innymi firmami na poziomie europejskim i światowym. Program to szybka ścieżka i zachęta do tego, by inni także decydowali się na zakładanie działalności gospodarczych, które będą stawiały na innowacyjne technologie.

Mając więc w planach tworzenie nowego produktu albo usługi czy też chcąc udoskonalić już te oferowane warto będzie decydować się właśnie na aplikowanie o środki z programu 1.1.1 POIR.

POIR 1.1.1 SZYBKA ŚCIEŻKA – DOTACJE UNIJNE NA BADANIA

Unijne dotacje na badania i rozwój są udzielane w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na takie działania jak:

  • Badania przemysłowe
  • Prace rozwojowe
  • Prace przedwdrożeniowe.

Pierwsza grupa działań będzie obejmowała badania, których celem będzie zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mają służyć opracowaniu produktu, procesu albo usługi, które będą całkowicie nowe albo znacząco ulepszone. Dotacje unijne na badania mogą więc być przyznawane również przedsiębiorcy, który będzie budował prototypy i linie pilotażowe w warunkach laboratoryjnych albo przeprowadzając również symulacje wirtualne. Druga grupa tych działań  to takie, które są wspierane przez dotacje na badania i rozwój i polega to na udoskonalaniu produktu albo procesu, usługi w rzeczywistych warunkach.

badanie laboratorium

Chodzi tutaj o działania takie jak testy, walidacje, demonstracje oraz pilotaże. Ostatnia grupa działań, które również są powiązane z tymi dotacjami to prace przygotowujące do wdrożenia wyników z wcześniejszych badań do działalności firmy i potem do jej komercjalizacji.

Chodzi miedzy innymi o takie działania, które mają za zadanie wspierać walkę o certyfikaty jakości, patenty i przeprowadzenie badań rynku. Jakie więc tak naprawdę wydatki mogą być fiansowane przez dotacje na badania i rozwój? Do otrzymania dotacji unijnej na nowe technologie będą kwalifikować się między innymi wydatki takie jak

  • Wynagrodzenie dla pracowników naukowo – badawczych
  • Podwykonawstwo
  • Wykorzystanie aparatury naukowo – badawczej
  • Korzystanie z budynków i gruntów
  • Promocja, transport, audyt

Czy zatem o takie dotacje będzie się warto starać? Wydaje się, że jest to duża szansa dla firm, tak że dla tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i chcą powiększać swoją konkurencyjność, chcą rywalizować z innymi dużymi firmami na rynku. Warto więc o przyznanie dotacji się postarać.

POIR 1.1.1 SZYBKA ŚCIEŻKA – JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA ROZWÓJ FIRMY?

Fundusze europejskie dają firmom szereg możliwości na zdobywanie pieniędzy, by rozwijać swoją działalność. Program POIR 1.1.1 to jedna z takich właśnie szans.

Nie oznacza to, że źródła finansowania są tylko dla dużych podmiotów, które mają wiedzę i umiejętności. Na wyższy poziom mogą liczyć mniejsze firmy.

Dodatkowo pieniądze jakie zostaną przyznane pozwalają także budować konkurencyjność dla tych firm, które dopiero się na rynku pojawiły i zaczynają się ze swoją działalnością rozwijać, budować swoją pozycję.