Niedziela, 24 września 2023

Opowiadanie o integracji społecznej przez migrantów w drugim pokoleniu

31 maja 2022

Jeśli chodzi o integrację społeczną i aktywne obywatelstwo, często można wyrazić wiele opinii zarówno na temat ich znaczenia, jak i trudności, z jakimi mogą się spotkać zarówno migranci , jak i sektory odpowiedzialne za ich integrację. Instytucje europejskie i organizacje młodzieżowe stale podkreślają znaczenie udziału młodzieży w promowaniu aktywnego obywatelstwa, jej włączenia społecznego i wkładu w rozwój demokracji.

Jednak najważniejszą kwestią, na której należy się skupić, są świadectwa samych bohaterów, którzy krok po kroku doświadczali integracji, począwszy od przybycia do kraju przyjmującego, a skończywszy na codziennym życiu po latach.

  • Jakie są ich wspomnienia?
  • Co utrudniało im integrację?
  • Co ją ułatwiło?
  • Co, według nich, wynika z ich doświadczeń, co może ułatwić integrację migrantów w społecznościach lokalnych?

Podczas lokalnego wydarzenia w ramach projektu RAYSE zorganizowanego przez greckiego partnera, Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, zatytułowanego "Inicjatywy i działania na rzecz promocji włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa migrantów w drugim pokoleniu", które odbyło się 22 maja 2019 r. w mieście Larisa, uczestnicy zostali poproszeni o udzielenie krótkiego wywiadu, w którym w kilku słowach opowiedzą o swoich osobistych doświadczeniach i przedstawią pomysły na realizację i wzmocnienie uczestnictwa młodzieży.

Uczestnikami lokalnego wydarzenia byli młodzi migranci w drugim pokoleniu, w większości pochodzący z Albanii, ale także z innych krajów, takich jak Bułgaria, Rumunia, Armenia, Rosja i Kazachstan, a także przedstawiciele lokalnych organizacji i interesariusze, którzy podzielili się swoimi ciekawymi historiami.

Celem tego storytellingu była inicjatywa mająca na celu wspieranie dialogu między młodymi ludźmi, którzy mają lub nie mają takich samych doświadczeń, a także zwiększenie uczestnictwa i uwrażliwienie społeczeństwa na istotne kwestie.

Niektóre z wypowiedzi uczestników można zobaczyć na poniższym filmie.