Piątek, 14 czerwca 2024

Platforma Uczenia się przez całe życie Prezentacja w Edukacji Interesariusze

1 września 2022

Edukacja, innowacje i badania naukowe są kluczowymi wymiarami rozwoju dla UE, a uczenie się przez całe życie jest wysoce priorytetową koncepcją osiągnięcia zrównoważonego i integracyjnego wzrostu.

W dniach 30 i 31 maja partnerzy projektu uczestniczyli w wydarzeniu online "Lifelong guidance: the link between lifelong learning and career guidance". Przedstawiciele projektu mieli okazję zaprezentować platformę uczenia się przez całe życie stworzoną w ramach projektu "GrowINg: Wzrost i innowacje MŚP poprzez uczenie się w miejscu pracy".

Krótki opis projektu GrowINg

Projekt GrowINg w ramach programu Erasmus+ ma na celu promowanie rozwoju pracowników w kontekście miejsca pracy poprzez wykorzystanie potencjału edukacji dorosłych. W szczególności konsorcjum koncentruje swoje działania na polityce kadrowej MŚP oraz na przedsiębiorczych umiejętnościach pracowników. Ponadto, partnerstwo strategiczne dostarczyło platformę uczenia się przez całe życie, którą można przeglądać tutaj.

Prezentacja platformy uczenia się przez całe życie GrowINg na odpowiednim wydarzeniu

W ciągu dwóch dni uczestnicy zgłębiali ten rodzaj uczenia się i jego wkład w przyszłość Europy.

Program pierwszego dnia

Tytuł pierwszego dnia brzmiał "Europejska agenda i procesy decyzyjne w edukacji i szkoleniach" i obejmował następujące punkty:

W "targach dobrych praktyk" interesariusze edukacji i szkoleń mieli możliwość zaprezentowania swojej pracy.

Uczestnicy zostali zapoznani z procesem decyzyjnym UE dotyczącym edukacji i szkoleń w europejskim obszarze edukacyjnym.

Ponadto, panel ekspertów omówił agendę UE w zakresie edukacji i szkoleń. W szczególności dyskusja obejmowała praktyki współpracy pomiędzy decydentami, a interesariuszami edukacji i społeczeństwem obywatelskim.

Kontynuacją dnia było zmaterializowanie laboratoriów związanych ze współpracą ze społeczeństwem obywatelskim na poziomie UE. Ponadto uczestnicy zostali poinformowani o agendzie UE w zakresie kształcenia i szkolenia oraz o roli decydentów, podmiotów zajmujących się edukacją i społeczeństwa obywatelskiego.

Ponadto na tym etapie odbyły się następujące sesje typu break-out:

 • Uprawnienia tego typu nauki: prawo do edukacji i szkoleń.
 • Odzyskanie: kompetencje dla bliźniaczych transformacji (zielonej i cyfrowej).
 • Mobilność edukacyjna: urzeczywistnienie mobilności dla wszystkich.
 • Kształcenie i szkolenie na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Poradnictwo przez całe życie: związek między tym uczeniem się a poradnictwem zawodowym.

Wydarzenie było kontynuowane dyskusją na temat myślenia przyszłościowego i punktów działania. Struktura dyskusji była następująca:

 • Budowanie agendy UE w zakresie kształcenia i szkolenia poprzez współpracę zainteresowanych stron.
 • Prezentacja z pomieszczeń, w których odbywały się przerwy.
 • Wrap-up i wnioski.

Pierwszy dzień zakończył się wykładem zatytułowanym "Od Europy do Nicei".

Program drugiego dnia

Temat drugiego dnia brzmiał "Realizacja francuskiej agendy uczenia się przez całe życie" i obejmował następujące zagadnienia:

Dzień rozpoczął się od powitalnej rozmowy na temat studium wykonalności strategii tego typu uczenia się.

Wydarzenie było kontynuowane przez panel ekspertów na temat francuskiej agendy w zakresie edukacji i szkoleń, wraz z rolą interesariuszy edukacji i społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, członkowie podzielili się dobrymi praktykami współpracy krajowej na temat:

 • Uprawnienia tego stylu uczenia się: prawo do edukacji i szkoleń
 • Odzyskanie: kompetencje w zakresie bliźniaczych transformacji.
 • Mobilność edukacyjna: urzeczywistnienie mobilności dla wszystkich.
 • Poradnictwo przez całe życie: związek między uczeniem się przez całe życie a poradnictwem zawodowym.
 • Uznawanie i walidacja zobowiązań uczących się w sektorze społecznym, wolontariackim i zawodowym.

Ponadto, rozmowa dotyczyła myślenia przyszłościowego i punktów działania z naciskiem na to, dlaczego, jak i co. Konkretnie, wykład obejmował:

 • Wdrożenie agendy francuskiej w edukacji i szkoleniach poprzez współpracę interesariuszy.
 • Prezentacja w pokojach przerw.
 • Podsumowanie i wnioski.

Wydarzenie zakończyło się drugiego dnia rozmowami z różnymi prelegentami.

Dowiedz się więcej o GrowINg na jego oficjalnej stronie internetowej.