Piątek, 19 lipca 2024

Za czy przeciw szkoleniom w zakładzie pracy?

27 lutego 2022

W warunkach silnej konkurencji, gdy ceny towarów i usług są mniej więcej takie same, jakość i profesjonalizm nabierają dużego znaczenia. Kwalifikacje personelu powinny odpowiadać wymaganiom rynku. Dlatego wiele firm stworzyło specjalne centra kształcenia dla swoich pracowników. Czy są one rzeczywiście pomocne? Jakie są ich wady i zalety?

Zalety szkoleń wewnątrzzakładowych

Szkolenia pomagają zdobyć niezbędne umiejętności w danej dziedzinie. Dobrze jest przeprowadzać takie szkolenia w firmach, które produkują jakieś wyroby. Nowi pracownicy muszą się nauczyć stosowanej technologii, zwłaszcza jeśli różni się ona od standardowej.

Konieczne jest posiadanie wewnątrzzakładowego centrum szkoleniowego w przypadku, gdy firma ma specjalny styl prowadzenia działalności. Na przykład, opracowałeś unikalne techniki sprzedaży dla swoich menedżerów. Nie nauczą się ich nigdzie indziej, jak tylko w Twoim centrum nauczania. Jeśli chcesz, aby Twoja szkoła językowa wyróżniała się na tle innych szkół, opracuj własną metodologię nauczania i przekaż ją swoim pracownikom za pośrednictwem szkoleń in-company.

Szkolenia wewnątrzfirmowe są konieczne w przypadku, gdy pracujesz na specjalnym oprogramowaniu lub urządzeniach i nowi pracownicy będą musieli nauczyć się ich obsługi. Tak może być w przypadku korzystania z systemu SAP.

Dla Twojej firmy i jej pracowników korzystne będą szkolenia wewnętrzne polegające na wymianie doświadczeń. Na przykład, niektórzy z Twoich pracowników są guru Excela. Mogą oni podzielić się swoimi wskazówkami i sztuczkami z innymi, co będzie dla nich wartością dodaną. Podobnie może być w przypadku PowerPointa, Accessa, SAPa itp.

Wady szkoleń wewnątrz firmy nie są wprawdzie liczne, ale jednak istnieją. Po pierwsze, szkolenia wewnętrzne stanowią dodatkowe obciążenie dla pracowników. Dotyczy to szkoleń z zakresu wymiany doświadczeń, które są prowadzone przez pracowników firmy. Muszą oni poświęcać czas na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, podczas gdy mogliby realizować swoje bezpośrednie zadania. Jeśli masz osobny ośrodek szkoleniowy, musisz płacić jego członkom pensję w pełnym wymiarze godzin, czego nie można powiedzieć o trenerach, którzy są zatrudniani na potrzeby danego szkolenia. Szkolenia zewnętrzne pozwolą więc zaoszczędzić pieniądze. Ponadtoб mogą one wnieść do firmy świeżą krew oraz spojrzenie z dystansu na procesy i strategie.

Podejmując decyzję o posiadaniu lub nieposiadaniu wewnętrznego centrum szkoleniowego, należy rozważyć wszystkie argumenty wymienione powyżej i podjąć właściwą decyzję.