Piątek, 14 czerwca 2024

Rozwijaj swoje surowe i zrównoważone przedsiębiorstwo produkcji ekologicznej

9 maja 2022

W ostatnim czasie coraz więcej osób skłania się ku kulturze produkcji ekologicznej. Ludzie są bardziej zainteresowani pochodzeniem i produkcją produktów, których używają w życiu codziennym (żywność, kosmetyki itp.), pojawia się coraz więcej mikroprzedsiębiorstw, a rentowność takich modeli biznesowych jest znacznie bardziej stabilna i długotrwała niż innych.

W tym kontekście program ERASMUS+ "Rozwijaj swoje surowe i zrównoważone przedsiębiorstwo ekologiczne (program rozwoju biznesu, budowania marki i gotowości inwestycyjnej)" jest realizowany we współpracy pięciu organizacji ze Słowenii, Czech, Francji, Skopje i Grecji. Pierwsze międzynarodowe spotkanie odbyło się w Skopje w dniach8-9 listopada.

Głównym celem projektu jest uświadomienie ludziom, czym jest produkcja ekologiczna i czym różni się od standardowej metody, a także umożliwienie każdemu rozwinięcia pomysłu na biznes w tej dziedzinie.

Ponadto, jako nowa gałąź gospodarki, będzie mogła zaoferować wystarczającą liczbę miejsc pracy, stanowiąc tym samym odpowiedź na wysokie bezrobocie, które dotyka wiele krajów na całym świecie.

Projekt obejmuje dwa 15-dniowe programy szkoleniowe, jeden w Słowenii pod koniec lutego, a drugi we Francji pod koniec marca, dając uczestnikom możliwość poznania różnych praktyk produkcyjnych w innych krajach i wymiany "sekretów" produkcji ekologicznej. Uczestnicy odwiedzą kilka przedsiębiorstw zajmujących się produkcją ekologiczną, dzięki czemu będą mogli poznać różne praktyki rozwojowe, podstawowe zasady produkcji ekologicznej oraz lokalne standardy dotyczące zakładania przedsiębiorstw społecznych lub biznesowych.