Piątek, 19 lipca 2024

POIR 2.3.5. Design dla Przedsiębiorców – Dostępność Plus

14 lipca 2021

Jeśli jesteś mikro, małym czy średnim przedsiębiorcom i chcesz rozwijać swoją firmę to warto będzie postawić na takie programy, dzięki którym firma faktycznie będzie się mogła rozwijać.

Przygotowany obecnie program dotacji 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” to przygotowywane rozwiązania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest to doskonały sposób i odpowiedź na własne potrzeby.

Dowiedzcie się więcej na temat tego właśnie programu z naszego wpisu.

Celem tej dotacji jest finansowanie profesjonalnych procesów projektowych, których efektem ma być wdrożenie nowego, lepszego wyboru, który sprawi, że będzie można faktycznie stworzyć rozwiązania, które sprawią, że będzie można odpowiadać na potrzeby klientów, którzy mają ograniczenia fizyczne i poznawcze.

Nowy, ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby szczególnie indywidualne, które wynikają z braku sprawności co dotyczy osób na wózkach, o kulach, o mniejszej możliwości poruszania.

Trzeba szukać mechanizmów, dzięki którym będzie można odpowiedzieć na potrzeby różnych osób również takich, które mają problemy z komunikowaniem się z otoczeniem.

Produkt powinien doprowadzić do rozwiązania problemów takich osób, które mają problem z barierami w środowisku, systemami informacyjno komunikacyjnymi.

Zasada jest taka, że każdy klient niezależnie od swoich uwarunkowań powinien mieć takie warunki, w których na równi z innymi będzie korzystał z oferty. Tworzenie takich warunków dla potencjalnych klientów może być obecnie objęte uwarunkowaniami dającymi szansę na uzyskanie dotacji na takie działania.

projekt innowacja

Jakie typy projektów?

Dofinansowania mogą polecać obecnie na takich kwestiach jak:

Doradztwo na przeprowadzenie procesu projektowania w oparciu o nowy projekt wzorniczy, który pozwala wdrażać nowe, ulepszone produkty

Doradztwo w zakresie wdrożenia nowego czy ulepszonego produktu

Realizacja inwestycji w zakresie wdrożenia nowego albo ulepszonego znacząco ulepszonego produktu

Koszty kwalifikowane powinny mieć minimalną wartość 60 tysięcy złotych zaś maksymalną 1,5 mln złotych. W tym na usługi doradcze 0,5 mln a na inwestycje 1 mln.

Dofinansowanie może mieć jeszcze maksymalną intensywność pomocy na prace rozwojowe w układzie

85% kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze

55% kosztów na inwestycje zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Wydatki kwalifikowane w zakresie inwestycji

  • Nabycie albo tworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu a także prawo własności nieruchomości.
  • Nabycie wartości niematerialnych prawnych w formie patentu, licencji, know-how a także innych praw własności intelektualnej.

Kryteria:

  • Kwalifikowalność wniosków w ramach działania
  • Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
  • Projekt zgodny z zasadami horyzontalnymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU.
  • Projekt zgodny z zakresem i celem poddziałania a cel uzasadniony, racjonalny. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną specjalizację
  • Wydatki kwalifikowane przygotowane w projekcie mają charakter uzasadniony i racjonalny a także są zgodne z obowiązującymi limitami
  • Wskaźnik projektu jest obiektywnie weryfikowalny, oddaje założone cele projektu, które są również adekwatne co do tego projektu. Wnioskodawca jest przygotowany i posiada potencjał umożliwiający realizację projektu
  • Projekt dotyczy formy inwestycji początkowej, która jest dopuszczalna w ramach poddziałania. To kryterium nie zawsze będzie dotyczyć danego projektu.