Piątek, 14 czerwca 2024

Dostępność Plus 2020 - program dofinansowania dla przedsiębiorców

25 sierpnia 2021

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest obecnie realizowany projekt Design dla przedsiębiorców. Konkurs przewiduje wsparcie dla firm które chcą opracować nowy produkt lub znacząco ulepszyć już istniejący, a następnie wypuścić go na rynek. Dofinansowanie można otrzymać na usługi związane z opracowaniem nowego wzornictwa.Konkurs organizowany jest w ramach działania 2.3 należącego do Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój - proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.Design dla przedsiębiorcówUczestnictwo w konkursie przewidziane jest dla przedsiębiorców oferujących produkty skierowane głównie dla osób starszych i osłabionych. Dofinansowanie obejmuje usługi związane z projektowaniem takich produktów lub znacznym ulepszaniem już istniejących. Konkurs został ogłoszony 26 października 2020 roku, zaś nabór wniosków ruszył 24 listopada. Pierwsza runda przewidziana została na okres od 24 listopada do 28 lutego 2021 rok. Druga runda została skrócona do 31 marca 2021 roku.

Łącznie na wsparcie przedsiębiorców spełniających kryteria konkursu przewidziano 80 mln złotych. Blisko 8,5 mln trafi do przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, zaś pozostała kwota zostanie rozdysponowana wśród innych województw. W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na różnego rodzaju usługi doradcze związane z projektowaniem i opracowaniem nowego produktu lub ulepszeniem już istniejącego. Dofinansowanie może obejmować również dodatkowe wydatki związane z początkową realizacją inwestycji i wprowadzaniem produktu na rynek.

unia

O jakie produkty chodzi?

W konkursie chodzi o opracowywanie produktów odpowiadających na potrzeby osób starszych lub chorych, które ze względu na stan zdrowia mają w życiu codziennym szczególne potrzeby. Mogą to być osoby niepełnosprawne fizycznie, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się. Osoby cierpiące na choroby wzroku i słuchu, w tym całkowicie niewidome lub głuche. Osoby z różnym stopniem upośledzenia intelektualnego. Osoby z problemami w komunikowaniu się. Projekt obejmuje również produkty dla kobiet w ciąży lub osób opiekujących się małymi dziećmi.Do udziału w projekcie nie kwalifikuje się stworzenie oprogramowania przeznaczonego dla wyżej wymienionych grup. Oprogramowanie może być jedynie elementem większego produktu.Kto może wziąć udział w konkursie?Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z udziału w nim wyłączone są jedynie firmy działające we wschodnich województwach Polski - podkarpackim, lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko - mazurskim. Przedsiębiorstwa z tych regionów otrzymają bowiem osobny konkurs.

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na kilka rodzajów usług.Po pierwsze, są to usługi doradcze związane zarówno z procesem projektowania nowego produktu, jak i wprowadzaniem go na rynek. Po drugie, mogą to być wszystkie inwestycje potrzebne do uruchomienia procesu produkcyjnego i wdrożeniem nowego produktu do sprzedaży.Od momentu otrzymania dofinansowania przedsiębiorca ma 36 miesięcy na realizację projektu.Wysokość dofinansowania jakie można otrzymać różni się w zależności od rodzaju usług czy inwestycji, na które zostaną przeznaczone środki.Program jako całość zapewnia wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe dla przedsiębiorców planujących wprowadzenie na rynek zupełnie nowego produktu, skierowanego do osób ze specjalnymi potrzebami. Pomoc ta obejmuje wszystkie etapy procesu projektowania i wdrażania produktu, łącznie z inwestycjami z tym związanymi.