Piątek, 19 lipca 2024

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

29 lipca 2021

Polskie przedsiębiorstwa w latach 2021 - 2027 mogą wykorzystać łącznie 8 mld euro dofinansowania z UE. Fundusze unijne mają wspierać m.in. rozwój gospodarki, cyfryzację i zieloną transformację biznesu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej już określiło priorytety, które będą kierować alokacją wsparcia.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W ramach Programu Funduszy Europejskich na rzecz Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 firmy mają możliwość wykorzystania łącznie 8 mld euro. Dofinansowanie ma na celu wsparcie innowacyjnych projektów mających na celu wykorzystanie potencjału nowych technologii. Oczekuje się, że zainwestowanie środków unijnych przyczyni się do poprawy gospodarki i zwiększy poziom robotyzacji w przemyśle. Ponadto środowisko biznesowe ma wejść w interakcję ze środowiskiem pracy naukowej, a rozwiązania cyfrowe mają pomóc w proekologicznym działaniu.

Priorytety w dystrybucji środków

Przy przydzielaniu środków Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwróci uwagę na trzy priorytety. W szczególności pierwszy to finansowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych zarówno w mniejszych, jak i większych przedsiębiorstwach. Największym zainteresowaniem cieszą się projekty ukierunkowane na cyfryzację i zieloną transformację przedsiębiorstw. Kolejny aspekt dotyczy tworzenia ekosystemu innowacji, a ostatni to pomoc techniczna, głównie dla instytucji wdrażających program.

Niedobór pracowników IT w Polsce

Program Fundusze Europejskie na rzecz Nowoczesnej Gospodarki to wielka szansa dla polskiej gospodarki, a co za tym idzie dla start-upów. Jednak przedsiębiorstwa będą musiały spełnić pewne wymagania. Mianowicie, jeśli zgłoszony projekt otrzyma dofinansowanie, będzie musiał zostać zrealizowany, co z kolei wymaga od wnioskodawcy wykwalifikowanej kadry informatycznej. W związku z rosnącym niedoborem pracowników IT w Polsce jednym z proponowanych rozwiązań jest ich import z zagranicy. Polska będzie największym beneficjentem nadchodzącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Dwa główne cele finansowania w nowej perspektywie finansowej, tj. Smart Europe i Green Europe, są zgodne z celami nowoczesnego sektora motoryzacyjnego. Dlatego jej gracze mogą liczyć na solidne wsparcie.

praca IT

Szanse dla przedsiębiorców

Budżet UE składa się z tradycyjnych wieloletnich ram finansowych oraz nowego Europejskiego Instrumentu Odbudowy, finansowanego przez rynki kapitałowe. Najważniejszym elementem tego instrumentu jest Recovery and Resilience Facility (RRF), mający w pierwszych latach perspektywy finansowej zapewnić impuls inwestycyjny w celu wsparcia ożywienia gospodarczego po epidemii COVID-19. Pieniądze z RRF zostaną przeznaczone głównie na transformację energetyczną, transport niskoemisyjny i cyfryzację. Jednym z siedmiu strategicznych elementów, które mają zostać wdrożone przez EGD, jest czysta mobilność. Z kolei ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne to obszary zidentyfikowane przez UE, w których oczekuje się, że rewolucja przemysłowa nastąpi jako pierwsza. Ponadto technologie cyfrowe i transport multimodalny są ważnymi narzędziami do osiągnięcia celów EGD i są bliskie sektorowi motoryzacyjnemu. Mogą też liczyć na wsparcie z funduszy unijnych w latach 2021-2027. W kolejnej perspektywie Polska skorzysta z 72,2 mld euro z funduszy polityki spójności UE. Uzupełnia to 3,8 miliarda euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, co daje łącznie około 76 miliardów euro.

Interwencja z udziałem funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027 będzie skoncentrowana wokół pięciu celów polityki spójności.