Wtorek, 28 maja 2024

Wsparcie w zakresie designu dla MŚP

23 sierpnia 2021

W ramach działania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw na rozwój działalności poprzez design.

Program jest skierowany do przedsiębiorców, które chcą uzyskać dofinansowanie na działania związane z rozwojem swoich działalności - przede wszystkim wprowadzanie na rynek nowych produktów oraz zakup maszyn niezbędnych do produkcji.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm. Nie mogą brać w nim udziału przedsiębiorcy działający we wschodnich województwach Polski - podlaskim, lubelskim, podkarpackim, warmińsko - mazurskim i świętokrzyskim.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na kilka różnych rodzajów działań. Pierwszym z nich jest skorzystanie z profesjonalnych usług doradczych z zakresu zaprojektowania nowatorskiego wzornictwa, którego ostatecznym efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu. Możliwe jest również ulepszenie istniejącego już produktu.Projekt przewiduje również środki na usługi doradcze związane z samym wprowadzaniem na rynek nowego lub ulepszonego produktu i tworzeniem odpowiedniego dla niego wzornictwa. Oprócz tego można otrzymać dofinansowanie na początkowe inwestycje związane z uruchomieniem produkcji i zakupem niezbędnych do niego urządzeń.Na przygotowanie designu przeznaczono kwotę 425 000 zł, zaś na zakup maszyn i urządzeń do produkcji - 850 000 zł.

W przypadku tworzenia designu przedsiębiorca może otrzymać 80% niezbędnej kwoty. Jeśli chodzi o zakup maszyn, to w zależności od regionu oraz wielkości przedsiębiorstwa może to być do 55%. Nabór wniosków do udziału w programie został uruchomiony w listopadzie 2020 roku. Nie ma określonego terminu jego zakończenia - będzie trwał aż do momentu, w którym wszystkie przeznaczone na niego środki trafią do odbiorców.

przedsiębiorstwo

Do otrzymania finansowania kwalifikuje się szereg typów usług z różnych dziedzin. Z jednej strony są to usługi doradcze z zakresu tworzenia designu dla nowego produktu lub ulepszenia już istniejącego. Ostatecznym celem takich działań powinno być wprowadzenie na rynek czegoś innowacyjnego.

Z drugiej - środki można otrzymać na zakup maszyn i urządzeń potrzebnych przy produkcji opracowanej właśnie rzeczy. Warunki udziału w konkursieKonkurs jest wyłączony dla tych podmiotów, które z jakichkolwiek powodów nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programów wsparcia dla przedsiębiorców.

Aby pomysł na nowy lub ulepszony produkt został przyjęty do kwalifikacji, musi on być racjonalny, logiczny i posiadać odpowiedni potencjał na rynku. Powinien być również zgodny z zasadami ustalonymi przez Parlament Europejski.Również wydatki przedstawione w projekcie które mają zostać sfinansowane muszą być racjonalne i uzasadnione. Koszty nie związane bezpośrednio z celami programu nie zostaną przyjęte. Nie zostaną uwzględnione również te projekty, które przekraczają limit kwoty dofinansowania.

Dodatkowe punkty otrzymują przedsiębiorcy, którzy przedstawią konkretną analizę rynkową uzasadniającą potencjał produktu, na który ma zostać przeznaczone dofinansowanie. Preferowane są dodatkowo te firmy, które posiadają odpowiednie zaplecze logistyczne i produkcyjne do wprowadzenia nowego produktu na rynek.Punkt otrzymują również te projekty, których charakter wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

W przypadku dużego zainteresowania konkursem, o ostatecznych wynikach będą decydowały dodatkowe kryteria. Będzie to m.in. lokalizacja w której mają zostać przeprowadzone nowe inwestycje.