Piątek, 14 czerwca 2024

Stworzenie platformy z grami i otwartego kursu z zakresu przedsiębiorczości społecznej

6 kwietnia 2022

Spośród 30,6 mln osób, które prowadziły działalność gospodarczą na własny rachunek w UE w 2013 r., tylko 9,6 mln stanowiły kobiety, a 774 tys. to młodzież. Z danych Eurostatu i GEM wynika, że dwie trzecie młodych ludzi i kobiet w UE uważa, że nie ma wiedzy lub umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Raport "Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies" potwierdza, że brak umiejętności w zakresie przedsiębiorczości jest jedną z najistotniejszych barier w zakładaniu firm. Podkreślono w nim również, że większość kursów z zakresu przedsiębiorczości jest oferowana na studiach biznesowych i ekonomicznych, a więc w rzeczywistości większość studentów nie ma możliwości uczestniczenia w kursach i programach dotyczących przedsiębiorczości.

W związku z powyższym, w ramach programu Erasmus+ "Open Mind - gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study", w Łodzi odbyło siędrugie spotkanie międzynarodowe. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i partnerzy z Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Polski przedstawili strategie wdrażania platformy z grami.

Interaktywna platforma zostanie udostępniona we wrześniu(językiplatformy: angielski, grecki, polski, turecki i bułgarski) i będzie zawierać kursy online z różnych kategorii zagadnień związanych z biznesem i przedsiębiorczością, takich jak biznesplan, pozyskiwanie funduszy itp. Na platformę mogą zapisać się studenci, a także osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej, nabyciem umiejętności lub udoskonaleniem już posiadanych.