Piątek, 19 lipca 2024

Znaczenie rolnictwa dla gospodarki oraz specyficzne cechy rolnictwa śródziemnomorskiego

5 sierpnia 2022

W większości krajów gospodarka jest zależna od rolnictwa - w małym lub dużym stopniu. Rolnictwo ma duże znaczenie, począwszy od tworzenia miejsc pracy, a skończywszy na wkładzie w dochód narodowy. W 2010 roku w Unii Europejskiej około 25 milionów osób było regularnie zaangażowanych w pracę w rolnictwie. 58% mężczyzn pracowało na pełnym etacie w gospodarstwach rolnych.

W 2013 roku 77% ogółu mężczyzn pracowało w pełnym wymiarze godzin. W przypadku wkładu w dochód narodowy, rolnictwo wnosi ponad 50% w krajach rozwijających się i zwykle mniejszy procent w krajach rozwiniętych.

Rolnictwo jako pojęcie również się rozwinęło. Jeszcze dekadę lub dwie wstecz, było ono kojarzone wyłącznie z produkcją podstawowych roślin. Nowoczesne rolnictwo obejmuje leśnictwo, pszczelarstwo, sadownictwo, drobiarstwo, a nawet mleczarstwo. Słownik Webstera mówi, że "rolnictwo to sztuka lub nauka produkcji roślin i zwierząt gospodarskich w gospodarstwie".

Rolnictwo jest podstawą systemu gospodarczego danego kraju

Rosnąca liczba ludności oznacza, że musi być zwiększony nacisk na sektor pierwotny. Raport Banku Światowego stwierdza, że trzy na cztery osoby w krajach rozwijających się żyją na obszarach wiejskich i zarabiają mniej niż 2 dolary dziennie. Kraje europejskie nie borykają się z podobnym problemem, ale innowacje w rolnictwie pozostają koniecznością. Dzięki temu kraj może skupić się bardziej na rozwoju gospodarki.

Cechy rolnictwa śródziemnomorskiego

Rolnictwośródziemnomorskie jest dobrze znane. Od produkcji roślin spożywczych, poprzez uprawę roślin takich jak oliwki, figi i daktyle, aż po uprawę owoców i warzyw, rolnictwo śródziemnomorskie ma to wszystko.

Pszenica jest najważniejszą rośliną uprawianą w tym regionie. Uprawy na własne potrzeby i uprawy pieniężne są prowadzone w sposób ekstensywny i intensywny. Dwie najważniejsze uprawy pieniężne to oliwki i winogrona, które stanowią główne źródło dochodów dzięki eksportowi. Dwie trzecie światowego wina produkowane jest w krajach takich jak Grecja, Włochy, Hiszpania i Francja.

MED działa na rzecz poprawy produkcji rolnej za pomocą nowoczesnych środków narzędzi i technologii.