Piątek, 14 czerwca 2024

Monitorowanie integracji społecznej w Europie

11 sierpnia 2022

Cel "Europa 2020" dotyczący włączenia społecznego, który został przyjęty w 2010 roku i miał na celu wydobycie z ubóstwa ponad 20 milionów ludzi, niestety nie przyniósł jeszcze żadnych postępów. Dla Unii Europejskiej kluczowe znaczenie ma powodzenie tej polityki, dlatego też działania są nadal podejmowane i będą kontynuowane aż do uzyskania właściwych rezultatów.

Jednak pomoc i wsparcie są potrzebne. A organizacje takie jak Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości mogą wykorzystać swoją wiedzę i pomóc w rozwiązaniu problemu, podchodząc do niego z różnych stron. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów nie jest po prostu próba walki z bezrobociem poprzez tworzenie nowych stanowisk w już istniejących firmach. Należy spróbować stworzyć nowych przedsiębiorców i nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych w całej Europie.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, był w stanie stworzyć pomysł iGoStartup, który będzie w stanie pomóc w tworzeniu nowych przedsiębiorców na wiele różnych sposobów. W szczególności w ostatnich latach, w związku z największą falą uchodźców i migrantów IED podejmował działania mające na celu wsparcie i integrację migrantów i uchodźców ze społeczeństwem, zmniejszając ryzyko ich wykluczenia społecznego. Nacisk został położony na dialog międzykulturowy oraz promocję solidarności, tolerancji i spójności społecznej. Uznając przedsiębiorczość za istotny czynnik rozwoju i spójności społeczeństwa, nasze działania koncentrowały się na podnoszeniu ich kwalifikacji (udział w szkoleniach) oraz pozycji zawodowej w społeczeństwie (udział w rynku pracy.

Idea iGoStartup to właściwie serwis internetowy, który świadczy usługi doradcze poprzez wykorzystanie kwestionariuszy i kalkulatorów dla potencjalnych przedsiębiorców, którzy potrzebują wskazówek dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypełniając zestaw narzędzi online, otrzymają oni spersonalizowany raport, który poprowadzi ich przez niezbędne kroki do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, jednocześnie wzmacniając Twój przedsiębiorczy sposób myślenia. WP ma być narzędziem do diagnozy ich potrzeb oraz punktem wyjścia do programu edukacyjnego dostosowanego do ich specyfiki.

Aby pomysł mógł zostać zrealizowany, konieczne jest podjęcie pewnych działań. W szczególności aplikacja narzędziowa będzie działać jako trener online dla pomysłów na startupy, pomagając poprzez zorganizowany proces wprowadzić pomysły w czyn. Jest ona zaprojektowana tak, aby była jak najprostsza dla użytkownika i zapewniała profesjonalne wskazówki na każdym kroku.

  1. Zbieranie danych
  2. Opracowanie kwestionariuszy i miar
  3. Rozwój aplikacji
  4. Testy pilotażowe

Każdy może pomóc zwiększyć rolę integracji społecznej i walczyć z bezrobociem i ubóstwem. Instytut będzie robił wszystko, aby to osiągnąć poprzez dostarczanie tych pomysłów do dużych ram UE, takich jak Horyzont 2020. Jeśli uważasz, że ten pomysł może pasować do Twojej propozycji skontaktuj się z IED już dziś i pozwól nam stać się częścią Twojego konsorcjum i wnieść nasze doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości!