Piątek, 19 lipca 2024

Bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy

1 lipca 2021

Ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nabór ma wspierać utrzymywanie działalności przez średnie firmy, które przez pandemię Covid -19 są w trudnej sytuacji i notują spadek obrotów o przynajmniej 30%. Jest to instrument, który należy do Funduszowego Pakietu Antywirusowego.

Bezzwrotna dotacja dla średnich firm.

Określa się takim pojęciem firmy, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 mln euro rocznie.

Wartość wsparcia jest uzależniona od tego na jaki okres będzie przeznaczona. Maksymalnie może być to do 429 827 złotych. Nie trzeba wkładu własnego. W naborze można mówić o trzech alokacjach:

 • Dla projektów w ramach województwa mazowieckiego
 • Dla projektów w województwach dolnośląskim, kujawsko pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskie
 • Dla projektów w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.

O tym jaka będzie alokacja decyduje miejsce prowadzenia działalności.

W ramach projektu Programu Operacyjnego Intelignetny Rozwój mamy 2 miliardy złotych i tak podział jest taki, że dla alokacji pierwszej to 400 milionów złotych, dla alokacji 2 będzie 1,6 mld a dla alokacji 3 do 500 milionów.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać te projekty, które dotyczą wsparcia utrzymania działalności dla firm, które na skutek pandemii mają trudną sytuację i odnotowują spadek obrotów o minimum 30% w dowolnym miesiącu po lutym 2020 roku. W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie spadek będzie weryfikowany na podstawie informacji, które we wniosku będą się znajdować.

Po zawarciu umowy będzie można zwrócić się do przedsiębiorców o to, by przekazali dokumenty, które będą potwierdzać spadek obrotów zgodnie z deklaracją jaka we wniosku będzie się znajdować.

unia europejska dotacja

Jak można przeznaczyć dofinansowanie?

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania a także te związane z finansowaniem kapitału obrotowego a więc koszty związane z mediami, najem powierzchni, zakup towarów, ubezpieczenie działalności. Przykładowe wydatki:Opłaty, które dotyczą prowadzenia biura, zakładu, czynsz za wynajem opłaty licznikowe

 • Usługi sprzątanie, konserwacja powierzchni i pomieszczeń biurowych
 • Usługi ochrony i monitoringu
 • Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz ich serwis
 • Zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych, rzeczy ochrony osobistej, które firma zapewnia swoim pracownikom.
 • Utrzymywanie infrastruktury teleinformatycznej
 • Usługi z zakresu obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwo podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych
 • Zakup materiałów, płynów eksploatacyjnych i paliw do pojazdów służbowych
 • Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej. Kto może składać wniosek o dofinansowanie?

Tak jak zostało już wcześniej wskazane taką możliwość otrzymują średnie firmy a więc zatrudniające mniej niż 250 osób oraz mające obrót roczny nie większy niż 50 mln euro albo roczną sumę bilansową nie przekraczającą 43 mln euro. Jeśli przedsiębiorca będzie zainteresowany złożeniem takiego wniosku musi sprawdzić czy jego firma może być przyporządkowana do kategorii średniego przedsiębiorstwa.

Konieczne staje się więc sprawdzenie czy możliwe będzie spełnienie warunków, które odnoszą się do kryterium zatrudnienia i kryterium finansowego. Dotyczy to zarówno ogólnie rocznego obrotu jak i też podjęcia działań, by ustalić czy firma spełnia ten wymóg również pod kątem tego jak wygląda rzeczywisty spadek obrotów.