Niedziela, 24 września 2023

Czym jest ekonomia społeczna i solidarna?

25 czerwca 2022

Termin " gospodarka " ma wiele różnych zastosowań. Jednak wszystkie te zastosowania skupiają się wokół jednego punktu. Gospodarka jest dziedziną społeczną, która kładzie nacisk na dyskursy praktyczne i materialne przejawy związane z linią produkcji, wykorzystaniem i zarządzaniem zasobami.

Istnieją różne rodzaje i formy gospodarki. W zależności od okazji i oczywiście dziedziny. Ekonomia społeczna i ekonomia solidarności to dwa z tych rodzajów. Są one dość odmienne, ale bardzo często są też łączone. Z pewnością są one bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ale co dokładnie one oznaczają?

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna odnosi się do formacji finansowej tworzonej przez przedsiębiorstwa i różnego rodzaju organizacje o wspólnych wartościach i cechach. Niektóre z tych wartości i cech to m.in:

  • Demokratyczne zarządzanie
  • Autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz publicznych
  • Pierwszeństwo prymat jednostki i celu społecznego nad kapitałem
  • Łączenie interesów członków/użytkowników i/lub interesu ogólnego
  • Dobrowolne i otwarte członkostwo
  • Reinwestowanie co najmniej większości zysków w celu realizacji celów zrównoważonego rozwoju, usług leżących w interesie członków lub w interesie ogólnym
  • Obrona i stosowanie zasad solidarności i odpowiedzialności

Firmy i organizacje zaangażowane w ekonomię społeczną mogą różnić się zarówno wielkością, jak i stopą zysku. To właśnie sprawia, że ekonomia społeczna jest tak ważna i tak łatwo stać się jej częścią. Nie ma znaczenia, czy masz dużą firmę, czy dopiero zaczynasz. Tak czy inaczej możesz być jej wartościowym członkiem.

Gospodarka solidarna

Gospodarka solidarna to inny rodzaj pojęcia. Odnosi się do wysiłków ekonomicznych i finansowych, których celem jest poprawa i podniesienie jakości życia w danym regionie lub społeczności, w oparciu o lokalne przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia nienastawione na zysk. Chodzi tu o działania, które są organizowane w celu promowania działań za pośrednictwem mniejszych firm i rozpoczęcia eliminowania, do pewnego stopnia, wpływu wielkich korporacji na mniejsze obszary.

Choć pojęcia te są różne, ekonomia solidarnościowa jest uważana za część ekonomii społecznej. Gdy połączy się te dwa pojęcia, powstaje termin "gospodarka społeczna i solidarna". Ze względu na różnice między nimi, koncepcja ta wciąż się rozwija, ale szybko ewoluuje, a różnice te są stopniowo wyjaśniane i korygowane, aby pomóc w rozkwicie tego " nowego rodzaju gospodarki ".