Niedziela, 24 września 2023

BIC.AT: Biuro Karier

19 lutego 2022

BIC to strona internetowa, która zawiera informacje o ponad 1500 zawodach. Znajdują się tam szczegółowe profile zawodowe, informacje o sektorach oraz informacje o wymaganych kwalifikacjach dla różnych zawodów (np. jakie dalsze wykształcenie jest potrzebne). Celem jest zapewnienie wszechstronnego profilu, oferowanie wsparcia osobom poszukującym pracy i kierowanie ich do odpowiednich alternatywnych źródeł informacji.

Użytkownik tworzy "profil zainteresowań", dzięki czemu może skoncentrować się na zawodach i tematach, które są istotne dla jego celów zawodowych. Strona zawiera dużą ilość informacji w dobrze zorganizowanej i przyjaznej formie.

Portal informacyjny Biura Karier zawiera szeroki wachlarz materiałów. Znajdują się tam dokumenty zawierające informacje ogólne (np. dotyczące austriackiego systemu edukacji). Ponadto, wymienione są konkretne działania i przykłady alternatywnych zawodów. Można tam również znaleźć przykładowe pytania na rozmowę kwalifikacyjną, szablony i listy kontrolne dla młodzieży, rodziców i firm dotyczące składania podań i podejmowania decyzji związanych z pracą itp.

Strona internetowa: www.bic.at


Projekt Prometheus wychodzi naprzeciw potrzebie uwzględnienia tych wyzwań przez doradców zawodowych i osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym w Biurach Karier i stara się pomóc w dostosowaniu procesu doradztwa zawodowego do potrzeb i postaw nowego pokolenia cyfrowych tubylców poprzez udostępnienie platformy internetowej z możliwościami nawiązywania kontaktów i oferowanie repozytorium najlepszych praktyk oraz internetowych przewodników i zestawów narzędzi dla doradców.

Książka 100+ Najlepsze Praktyki Oświecenia zawiera 100 najlepszych i innowacyjnych praktyk z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa z 5 krajów europejskich: Grecji, Bułgarii, Włoch, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jest to wirtualna biblioteka zawierająca informacje o najlepszych praktykach, opis praktyk, linki do ich autorów/właścicieli, przydatne informacje o adresowanych grupach docelowych i zastosowanym podejściu.

Celem e-Booka jest pomoc profesjonalistom z dziedziny doradztwa zawodowego i poradnictwa we wdrożeniu innowacyjnych praktyk, a tym samym zwiększeniu skuteczności w wykonywaniu swojego zawodu i pomaganiu klientom.