Piątek, 19 lipca 2024

Nowe szerokie tematy misji programu "Horyzont Europa

4 września 2022

Horizon Europe, nadchodzący program Unii Europejskiej, jest w centrum uwagi od kilku miesięcy. Po ogłoszeniu programu podjęto wiele dyskusji, które koncentrowały się na określeniu "misji" programu i potencjalnych partnerstw , które zostaną utworzone.

Szczegóły dotyczące tych misji badawczych nie zostały jednak jeszcze rozstrzygnięte. W dniu 19 lutegoth, 2019 roku ministrowie Unii Europejskiej spotkali się, aby omówić konkretne szczegóły programu badawczego Horizon Europe. Warto zaznaczyć, że będą to ramy finansowe z budżetem 94,1 mld euro.

Spotkanie to było skoncentrowane na ustaleniu konkretnych celów i misji dla grantów badawczych. Budżet, który zostanie przydzielony, jest oczywiście dość duży. Stanowi to szczególną trudność w ustaleniu naszych ważnych tematów, takich jak potencjalne partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz badań i rozwoju. Wydaje się, że cel jak i zakres tych misji jest przedmiotem dyskusji od kilku miesięcy i nie został jeszcze wyjaśniony.

Określenie misji

Ogólnie rzecz biorąc, idea stojąca za misjami Horizon Europe jest jasna. Misje powinny skupiać się na radzeniu sobie z konkretnymi wyzwaniami, niektóre z nich to leczenie raka i radzenie sobie z problemem zmian klimatycznych. ''W misjach chodzi o stworzenie czegoś, co sprawi, że ludzie na ulicy będą mówić o nauce' ' - powiedział Carlos Moedas, komisarz Unii Europejskiej ds. badań naukowych na konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu.

Po długich rozmowach i uzgodnieniu tematów, które okazały się dość trudne, ministrowie doszli do pięciu tematów przydzielonych do ''obszarów misji''. Te pięć tematów to:

  1. Zmiany klimatyczne
  2. Rak
  3. Oceany
  4. Neutralność węglowa
  5. Żywność

Sprawa nadal pozostaje bardzo skomplikowana. W związku z tym W związku z tym, te pięć tematów nie ma jeszcze konkretnych tytułów. Innymi słowy, nie wiemy jeszcze, na czym będą się koncentrować działania badawczo-rozwojowe. będą się koncentrować. ''Istnieje porozumienie co do podstawowych aspektów. Myślę, że są dwa rodzaje dyskusji. Jedna z nich powinna na poziomie ministerialnym i powinna dotyczyć tego, jaka jest wizja, jakie są sektory. Reszta powinna być rozpatrywana na poziomie technicznym. powiedział Moedas.

Podczas Rady ds. Konkurencyjności 19 lutego 2019 r. ministrowie dyskutowali o sprawie tytułów i znaczeniu ich szerokiego tematu. W szczególności podkreślono, jak ważne jest, aby misje miały szerokie tematy, które zaspokoją potrzeby każdego europejskiego kraju. Była to pierwsza sprawa, co do której wszyscy ministrowie byli zgodni.

Kolejną bardzo ważną kwestią, która nie została jeszcze do końca rozwiązana, jest sprawa partnerstwa publiczno-prywatnego i sposobu jego funkcjonowania. Wciąż nie opublikowano szczegółów, ponieważ wciąż nie ma jasnego poglądu na temat sektora prywatnego i liczby swobodnych działań, jakie będzie miał w programie.

Inne tematy, które zostały omówione , to szczegóły dotyczące nowej Europejskiej Rady Innowacji, a także ogólna wielkość budżetu programu Horyzont Europa. Podczas realizacji programu Horyzont 2020 zaobserwowano, że UE potrzebuje czasu, aby sfinalizować pisanie wszystkich programów badawczych i przydzielić budżet.

Szybko zbliżają się majowe wybory do Parlamentu Europejskiego . UE dąży do sfinalizowania szczegółów przed tą datą. Oprócz wyżej wymienionych kwestii istnieją pewne zagadnienia prawne, które również wymagają monitorowania. Czy Komisja będzie gotowa na czas? Czy te decyzje wpłyną na przebieg programu? To wszystko dopiero się okaże!