Piątek, 14 czerwca 2024

Dotacje dla firm w ramach POIR - skorzystaj, nim będzie za późno

17 sierpnia 2021

Przedsiębiorcy zainteresowani wzięciem udziału w unijnym projekcie Poddziałnie 1.1.1 - Badania przemysłowe i rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - muszą pamiętać, że 22.03.2021 r. rozpoczyna się ostatni już nabór wniosków. Głównym założeniem tego projektu jest przekazanie wybranym przedsiębiorcom wsparcia finansowego na badania oraz prace, które mają przyczynić się do rozwoju technologii oraz innowacyjności.

Od przedsiębiorców do których skierowane są dotacje oczekuje się następnie opracowania produktu lub usługi, która będzie stanowiła coś zupełnie nowego w danej branży.

Przedsiębiorcy którzy zdecydują się na wzięcie udziału w projekcie mogą skorzystać z pomocy ekspertów, którzy udzielą wszelkich porad potrzebnych do zrealizowania założeń. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących badania rozwojowe w branży przemysłowej.Jak działa dyfuzja innowacji

Dyfuzja innowacji polega na szybkim rozprzestrzenianiu się danej, nowatorskiej technologii krótko po tym, jak zostanie wdrożona w pierwszej firmie. Dzięki temu na osiągnięciu jednego przedsiębiorstwa korzysta cała gospodarka. Większe przedsiębiorstwa biorące udział w tym projekcie są zobowiązane do spełnienia tego wymogu i przeprowadzenia takiej dyfuzji. Można to zrobić na wiele sposobów, przede wszystkim współpracując z innymi podmiotami, takimi jak instytuty badawcze czy organizacje rządowe. Zgłaszane projekty mogą zakładać zarówno jednorazowe badania i prace wdrożeniowe, jak i szerzej zakrojony plan opracowania i wprowadzenia nowych technologii, rozłożony na kilka etapów. Beneficjentami projektu mogą być zarówno małe i średnie firmy, jak i wielkie przedsiębiorstwa.

biznesmen

Dofinansowanie jest dostępne także dla konsorcjów.Jeśli chodzi o wysokość dofinansowania jakie można tu otrzymać, to różni się ono w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonych prac.Dla mikro i małych przedsiębiorstw jest to 70% - 80% kosztów badań przemysłowych i 45% - 60% kosztów prac rozwojowych.

Średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać 60% - 75% kosztów badań przemysłowych i 35% - 50% kosztów prac rozwojowych.Inne podmioty otrzymają 50% - 65% kosztów badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów prac rozwojowych.W projekcie mogą brać udział również wyspecjalizowane jednostki badawcze. W tym przypadku dofinansowanie wynosi 100% kosztów.

Prace wdrożeniowe dla nowych technologii finansowane są w minimum 90%. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują ponadto 50% kosztów usług doradczych przy realizowaniu projektu.

Dodatkowe informacje

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw działających w słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach Polski. Aby wziąć w nim udział, należy przedstawić plan opracowania i wdrożenia nowatorskiej technologii lub usługi, za pomocą której możliwe będzie pobudzenie całej lokalnej gospodarki. Przeprowadzenie dyfuzji innowacji jest warunkiem koniecznym do zrealizowania założeń programu. Chodzi w nim bowiem nie tylko o wsparcie jednej firmy, ale o to, aby nowe technologie spowodowały również wzrost wydajności i podniesienie jakości usług w innych miejscach.

Wartość dofinansowania jakie można otrzymać na swoje działania różni się w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Uczestnicy konkursu otrzymują również wsparcie w postaci usług doradczych, na które także można otrzymać dofinansowanie.Istotną cechą konkursu jest to, że jest on skierowany do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Mogą z niego skorzystać zarówno niewielkie, jednoosobowe firmy jak i rozbudowane konsorcja zrzeszające kilka przedsiębiorstw.