Piątek, 19 lipca 2024

Design dla przedsiębiorców

23 lipca 2021

Design otwiera przed firmami cenne możliwości. Często nie docenia się jego znaczenia, ale dobry projekt może przynieść wymierne korzyści biznesowe. Etapy badań i prototypów w procesie projektowania mogą generować nowe pomysły na produkty i pozwalają odkryć potrzeby i preferencje klientów. Projekt może następnie pomóc w przekształceniu tych pomysłów w innowacyjne i konkurencyjne produkty i usługi, które są odpowiednie dla twojego rynku. Możesz również użyć projektowania, aby usprawnić procesy biznesowe i wzmocnić swoje podejście marketingowe.

Dostępność plus

Znaczenie design dla przedsiębiorców doceniła Unia Europejska. Jednak Program Plus ma swoją specyfikę. Dotyczy tych przedsiębiorców, których usługi oraz produkty są kierowane do osób z niepełnosprawnościami, a także, jeśli chodzi o seniorów czy osób wykluczonych społecznie i zawodowo. W Polsce takich osób z samymi niepełnosprawnością jest ponad trzy miliony. Jednak to tylko oficjalne szacunki, a rzeczywista liczba może być zdecydowanie wyższa. Wszystkie te osoby, jak też osoby starsze borykają się z wykluczeniem, jeśli chodzi o korzystanie z transportu czy na przykład infrastruktury miejskiej. Zbyt wysokie krawężniki, brak windy, pojazdy niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy sama architektura budynków – to wszystko sprawia, że uczestnictwo osób wykluczonych w życiu publicznym jest na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie I choć wskaźniki jasno pokazują, że wiele zmieniło się w polskiej rzeczywistości na plus w tym zakresie, to jest jeszcze sporo do naprawienia i nadrobienia. Właśnie w takim celu powstał program Dostępność plus.

Specyfika programu

W ramach tego programu prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu – design dla przedsiębiorców. Do 21 lipca 2021 roku przedsiębiorcy – mikro, małe i średnie firmy, mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach tego projektu. Wyłączne są z tego jedynie podmioty gospodarcze działające na terenie takich województw jak - podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie.

polska

Co musi zawierać projekt?

W projekcie należy zawrzeć propozycje opracowania produktu lub usługi czy też ulepszenia już istniejącej oferty. Taki produkt lub oferta powinna być zgodna z założeniami projektu, czyli wychodzić naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych oraz seniorom. Środki można przeznaczyć na stworzenie nowego logo, design czy na Brand lub na zakup narzędzi, czy urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia produktu, lub usługi na rynku. Największe dofinansowanie nawet do 85% można uzyskać, jeśli chodzi o opracowanie projektu wzorniczego. Do 55% sumy możemy wnioskować przy zakupie maszyn oraz urządzeń, o ile udowodnimy, że są one niezbędne do wdrożenia produktu. Sam poziom dofinansowania zależy od wielu czynników. To miejsce działania podmiotu gospodarczego, a także jego wielkość w sensie biznesowym. Liczy się pozytywne zaopiniowanie wniosku przez podmiot dokonujący weryfikacji.

Sam wniosek można złożyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy doradczej, która może pomóc nam w jego przygotowaniu, lub koordynować cały proces wnioskowania i realizacji tegoż wniosku. Specjaliści pomogą nam też w jego poprawnym rozliczeniu, tak aby wniosek nie został zakwestionowany. Poprawne rozliczenie pieniędzy pochodzących z projektu jest bowiem elementem kluczowym przy całym rozliczeniu wniosku. Jeśli organ nadzorczy dostrzeże jakiekolwiek nieprawidłowości, to istnieje ryzyko, że zostaniemy zmuszeni do zwrotu pełnej kwoty dofinansowania, a przynajmniej jej części, która nie została poprawnie rozliczona.