20th mar 2015

0 Comments

Deklaracja ideowa – Unia Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych

Deklaracja Ideowa uchwalono na kongresie Unji w dniu 10.4.1932 r. I-szy Kongres Unji Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych po wszechstronnej dyskusji przyjmuje następujące.naczelne zasady: Ruch zawodowy pracowników umysłowych jest rzecznikiem społecznego i duchowego postępu w Polsce….

Read More

9th lut 2015

0 Comments

Otóż dla uniknięcia tego wszystkiego..

Otóż dla uniknięcia tego wszystkiego, pożądaniem byłoby zawiązanie wyżej proponowanego przedsiębierstwa. Mogłoby ono powstać w formie zwykłej, przewidzianej w prawie obowiązującem, spółki rejentalnej. Aby spółka taka uniknęła wszelkiego ryzyka, przedsiębierstwa jej mogłoby wystąpić w skromnych…

Read More

2nd lut 2015

0 Comments

Wobec tego wszystkiego przyznać musimy, że wycieczki rzeczne…

Wobec tego wszystkiego przyznać musimy, że wycieczki rzeczne są jedną z najbardziej pożytecznych, przyjemnych i poetycznych rozrywek. To też mieszkańcy miast nadrzecznych nie powinni zaniedbywać sposobności do takiej rozrywki, a jeżeli pozostają na tę sposobność…

Read More

26th sty 2015

0 Comments

Przyczyny takiego stanu rzeczy

Jedną z najgłówniejszych przyczyn takiego stanu jest brak zabaw uszlachetniających, któreby od dzieciństwa rozwijały człowieka fizycznie i moralnie. Zwykle u nas jednostka albo zostaje puszczona zbyt wcześnie, bo w dzieciństwie jeszcze, samopas, i niebroniona ani…

Read More

26th sty 2015

0 Comments

Projekt pewnego przedsiębiorstwa

Ktoś powiedział, iż najlepiej można poznać człowieka, przypatrując się jego zabawom. Zdanie to jest bardzo krótkie i proste, ale zawiera wiele prawdy. Człowiek wśród zabawy staje się zwykle najmniej wymuszonym i dla tego najbardziej wtedy…

Read More