19th sie 2015

0 Comments

Akcja lecznicza

Lecznictwo profilaktyczne i restytucyjne. Akcja lecznictwa profilaktycznego, stosowana przez Zakład w szerokim zakresie, dążąca, konsekwentnie w kierunku zmniejszenia obciążenia Zakładu pszcz zmniejszenie liczby świadczeń , wypłacanych z powodu niezdolności do pracy, ma szerokie i wdzięczne…

Read More

7th sie 2015

0 Comments

Autonomiczna instytucja samorządu

Organizację ich pracy rozumiem, jako autonomicznej instytucji samorządu gospodarczego o charakterze publiczno-prawnym. Organami władzy izby są: rada izby, prezydjum względnie zarząd, oraz biuro izby z dyrektorem na czele. Nie będę omawiał podziału kompetencyj między temi…

Read More

8th lip 2015

0 Comments

Jak należałoby zorganizować izby pracy?

Zorganizowany świat pracy, nie od dziś czyni starania o powołanie do życia Izb Pracy, ostatnim zdecydowanym tego wyrazem była uchwała Kongresu Unji Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych w Warszawie z dnia 12 marca rb. w sprawie…

Read More

17th cze 2015

0 Comments

Zabawy tradycyjne

Nazwą zabaw tradycyjnych określamy taką grupę ćwiczeń ruchowych, które przechodzą z pokolenia w pokolenie dziatwy, tytułem jakgdyby dziedzictwa. Zabaw tych uczą się dzieci starsze od młodszych bez udziału, a niekiedy wbrew tendencjom wychowawców. Do najbardziej…

Read More

12th cze 2015

0 Comments

Ubezpieczenia socjalne

Pracownicy umysłowi zdają sobie dostatecznie sprawę z niedociągnięć ustawodawstwa socjalnego. Wiemy dobrze, że opłacamy dużo zwłaszcza na świadczenia chorobowe – mało mając z tego pożytku – lecz wiemy, że każdy grosz wydarty w związku z…

Read More

29th maj 2015

0 Comments

Wysokość eksportu nasze waluty

Nie mamy, niestety, ścisłych danych do obliczenia wysokości eksportu naszej waluty z tytułu dywidend, zysków, tantjem i t. p. Ekonomiści, którzy badali to zagadnienie szacują tego typu eksport na kwotę 500 miljonów złotych, rocznie. Pozostaje…

Read More

20th mar 2015

0 Comments

Deklaracja ideowa – Unia Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych

Deklaracja Ideowa uchwalono na kongresie Unji w dniu 10.4.1932 r. I-szy Kongres Unji Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych po wszechstronnej dyskusji przyjmuje następujące.naczelne zasady: Ruch zawodowy pracowników umysłowych jest rzecznikiem społecznego i duchowego postępu w Polsce….

Read More

9th lut 2015

0 Comments

Otóż dla uniknięcia tego wszystkiego..

Otóż dla uniknięcia tego wszystkiego, pożądaniem byłoby zawiązanie wyżej proponowanego przedsiębierstwa. Mogłoby ono powstać w formie zwykłej, przewidzianej w prawie obowiązującem, spółki rejentalnej. Aby spółka taka uniknęła wszelkiego ryzyka, przedsiębierstwa jej mogłoby wystąpić w skromnych…

Read More

2nd lut 2015

0 Comments

Wobec tego wszystkiego przyznać musimy, że wycieczki rzeczne…

Wobec tego wszystkiego przyznać musimy, że wycieczki rzeczne są jedną z najbardziej pożytecznych, przyjemnych i poetycznych rozrywek. To też mieszkańcy miast nadrzecznych nie powinni zaniedbywać sposobności do takiej rozrywki, a jeżeli pozostają na tę sposobność…

Read More

26th sty 2015

0 Comments

Przyczyny takiego stanu rzeczy

Jedną z najgłówniejszych przyczyn takiego stanu jest brak zabaw uszlachetniających, któreby od dzieciństwa rozwijały człowieka fizycznie i moralnie. Zwykle u nas jednostka albo zostaje puszczona zbyt wcześnie, bo w dzieciństwie jeszcze, samopas, i niebroniona ani…

Read More